Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng B

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Nhập Lễ: Lời Vọng - https://www.youtube.com/watch?v=hqqzUx4hXW0Đáp Ca TV 84 - https://youtu.be/u4-ne3zuMLg


Hiệp Lễ: Chân Thành Sám Hối - https://youtu.be/reidoQI37bc