Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Những triệu chứng báo hiệu lây nhiễm siêu virus covid “tâm linh”

See video

Giảng Tĩnh Tâm Mùa Vọng: Những TRIỆU CHỨNG báo hiệu bạn có nguy cơ LÂY NHIỄM siêu Virus Covid “TÂM LINH”

Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R