Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vaccine tiêu điệt những siêu virus phục hồi đời sống tâm linh

See video

ĐÂU là những VACCINE để tiêu điệt những SIÊU virus này HẦU phục hồi đời sống tâm linh của bạn

Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R