Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ngôi Hai Giáng Trần

Ngôi Hai Giáng Trần

Sáng tác: Lm. Xuân Hy Vọng

Thể hiện: Uyên Di

Lời nhạc: 
Tác giả: 
Lm Xuân Hy Vọng