Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp Ca & Hiệp Lễ - CN Chúa Chịu Phép Rửa (CN 1B TN) - TCMĐ

Tác giả: 
Thánh Ca Muôn Đời

Đáp Ca - Thánh Vịnh 28 - Phúc Cho Dân Người, https://youtu.be/-c_EgbAYlDQ
Ca Hiệp Lễ - Lời Chúa Trong Đời - https://youtu.be/P9l_TJKdBlk