Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

3 Phút Thánh Vịnh Lễ trọng kính Mẹ Thiên Chúa

Tác giả: 
Nhóm Thánh Vịnh Nauy

Lễ trọng kính Mẹ Thiên Chúa, https://www.youtube.com/watch?v=ynJdYqhfoKA&t=98s