Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nước thánh - Thương ca

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

NƯỚC THÁNH

“Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.” (Ga 3:5)

 

Gio-đan sông nước bình thường

Thủy triều lên, xuống cũng không lạ gì

Thế nhưng lại rất diệu kỳ

Là nơi Chúa chọn làm cho nhiệm mầu

Nước sông không sắc, không màu

Trở thành Nước Thánh rửa bao tội đời

Nước bình thường hóa tuyệt vời

Chính nhờ quyền phép Chúa Trời ban cho

Nước thanh tẩy tội xấu xa

Suối tình thương xót bao la muôn đời

Ai tin nhận Đấng Ngôi Lời

Tái sinh nhờ nước sống đời tín nhân

Nước Trời sẽ được chung phần

Hân hoan hưởng phúc, gian truân không còn

Xác phàm là bởi xác phàm

Còn thần khí bởi Thánh Thần tái sinh

Lạy Thiên Chúa, Đấng uy linh

Xin thanh tẩy chất yêu tinh xác phàm

Để hồn con được trắng ngần

Trở nên xứng đáng ở gần Ngài luôn

 

TRẦM THIÊN THU

 

THƯƠNG CA

 

Lang thang trên bãi biển đời

Nghe sóng ru hời từng nhịp thi ca

Rì rào như nhạc ngân nga

Lời tình da diết vang xa mọi thời

Mẹ ru từ thuở nằm nôi

Ca dao Nước Việt muôn đời khắc ghi

Thương quê hương mãi sầu bi

Biết đến bao giờ thực sự bình an?

Cầu xin Thiên Chúa từ nhân

Xót thương dân Việt còn oan trái nhiều

Vết buồn hằn dấu rất sâu

Xin thương chữa niềm đau kiếp người

Xuân về, Tết cũng đến rồi

Nhiều người vẫn thiếu nụ cười ngày Xuân

Cầu xin Đức Mẹ đoái nhìn

Cho người dân Việt mau tìm thấy vui

Xuân về mà Tết ngậm ngùi

Cầu xin Thánh Cả chuyển lời Việt nhân

 

TRẦM THIÊN THU