Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vấn đề lương tâm đạo đức đằng sau một số loại vắc xin Covid-19 và những gì Giáo hội đề xuất

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

 

Vấn đề lương tâm đạo đức đằng sau một số loại vắc xin Covid-19 và những gì Giáo hội đề xuất

 

 

Các nhà nghiên cứu tại Viện Charlotte Lozier giải thích lý do tại sao các loại vắc-xin như AstraZeneca’s có nhiều vấn đề đạo đức hơn Pfizer’s hoặc Moderna’s. Nguyên nhân là do họ sử dụng dòng tế bào từ bào thai bị phá bỏ trong quá trình sản xuất.

 

Grazie Pozo Christie M.D., Học giả liên kết Viện Charlotte Lozier:

“Khi vắc xin Pfizer và Moderna được thử nghiệm, ở giai đoạn đó, họ đã sử dụng tế bào từ bào thai bị phá. Đó là một phần nhỏ trong quá trình phát triển và sản xuất vắc-xin. Vì vậy, có một vấn đề về đạo đức, nhưng nó tương đối nhỏ so với AstraZeneca và Johnson và Johnson sử dụng tế bào của bào thai bị phá bỏ để sản xuất liên tục, sản xuất vắc-xin hàng ngày.”

 

Vào ngày 14 tháng Mười Hai, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã chỉ ra vấn đề đạo đức này nhưng tuyên bố rằng việc tiêm vắc-xin trong trường hợp không có giải pháp thay thế là hoàn toàn phù hợp vì lợi ích chung đang bị đe dọa.

 

Nhiều ngày sau, Vatican xác nhận quan điểm này vì người nhận vắc-xin không liên quan trực tiếp đến việc phá thai.

 

P. Carlo Casalone, Học viện Giáo hoàng về Sự sống:

“Không có vụ phá thai nào khác để lấy nguyên liệu sinh học sản xuất vắc-xin. Họ đã phá thai từ nhiều thập kỷ trước. Đó là lý do tại sao Bộ Giáo lý Đức tin nói rằng mặc dù vắc-xin có thể liên quan đến việc phá thai, nhưng nó là một biện pháp bất khả xâm phạm vật chất và xa vời. Từ xa có nghĩa là nó không sản xuất phá thai khác mà sử dụng các dòng tế bào đã có trong các phòng thí nghiệm. Sự xâm phạm vật chất có nghĩa là việc nhận vắc-xin không “chia sẻ” ý định của người thực hiện phá thai.”

 

Đồng thời, Vatican kêu gọi trách nhiệm của các công ty dược phẩm và chính phủ không tiếp tục sản xuất thuốc bằng nguyên liệu này.

 

Grazie Pozo Christie, từ Viện Charlotte Lozier, giải thích lý do đằng sau việc sản xuất vắc-xin với các dòng tế bào thai nhi bị phá bỏ. Nó tiết kiệm chi phí hơn.

 

Grazie Pozo Christie M.D., Học giả liên kết Viện Charlotte Lozier:

“Việc AstraZeneca hoặc các công ty dược phẩm khác sử dụng những thứ họ có trong tay có thể rẻ hơn hoặc đơn giản hơn là đi tìm các tế bào khác. Tuy nhiên, hầu hết các loại vắc-xin đang được sản xuất đều sử dụng các tế bào không phải từ bào thai bị phá bỏ để sản xuất chúng. Nếu không có sẵn thuốc thay thế, bạn phải dùng thuốc chủng ngừa được cung cấp cho bạn và không có vấn đề gì về đạo đức với tư cách là một bệnh nhân. Tuy nhiên, điều tôi muốn nói là chúng ta nên yêu cầu các công ty dược phẩm sử dụng những cách thức hợp lý, đạo đức và lương tâm trong bối cảnh này để thực hiện nghiên cứu của họ. Là người tiêu dùng, chúng ta có quyền đó.”

 

Vatican đã sử dụng báo cáo của Viện Charlotte Lozier để phát triển một hướng dẫn đạo đức gồm 20 điểm về quản lý đại dịch hiện nay. Công việc của họ bao gồm thảo luận về những công ty nào đã hoặc chưa sử dụng các dòng tế bào thai nhi bị phá bỏ và làm thế nào. Báo cáo này nhằm phân biệt trách nhiệm đạo đức đằng sau một số loại vắc-xin với những loại khác.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn