Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Dẫn Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 2 TNB

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN – B

1 Sm 3, 3b-10. 19; 1 Cr 6, 13c-15a, 17-20; Ga 1, 35-42

Chủ đề: ƠN GỌI

Lời Chúa: “Họ xem chỗ Người ở và ở lại với Người” (Ga 1,39)

 

Nhập lễ:

Kính thưa cộng đòan phụng vụ,

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 2 thường niên cho chúng ta thấy, ơn gọi là một hành trình gặp gỡ, khám phá và biến đổi theo Đức Kitô. Gioan Tẩy giả giới thiệu hai môn đệ gặp gỡ Chúa Giêsu, họ đã khám phá ra Người là Đấng Mêssia và quyết tâm dấn thân đi theo Người để rao giảng Tin mừng:

Đây chiên Thiên Chúa cứu đời,

Hai vai gánh vác tội người trần gian.

Nghe Thầy giới thiệu bảo ban,

Giã từ sư phụ hiến thân theo Ngài.

Ta là môn đệ Thiên Sai ?

Thực thi Lời Chúa sớm mai chuyên cần.

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết lắng nghe và đáp lại lời mời gọi của Chúa để sống trong tình thân với Người, nhờ đó chúng ta có thể dấn thân giới thiệu Chúa cho những người khác. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối:

X. Lạy Chúa, Chúa gọi các môn đệ đầu tiên đến gặp gỡ để sống trong tình thân với Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa tội trần gian. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con dấn thân loan báo Tin Mừng của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

Suy niệm:

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Ơn gọi là một hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa muốn gọi nhiều người, từng người và gọi ai là tùy ý Ngài. Nhưng tất một điều là Thiên Chúa muốn con người biết lắng nghe, mau mắn đáp lời và dấn thân phục vụ trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Điều đó cho chúng ta thấy qua các trình thuật hôm nay.

 

Thưa anh chị em, theo lời hứa, mẹ Samuel dẫn cậu đến dâng cho thầy cả Hêli. Đây là một việc làm tốt để giữ lời hứa. Samuel giúp việc tại đền thờ Silô bên cạnh thầy cả già nua của mình là Hêli. Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Một hôm, Thiên Chúa đã gọi trực tiếp Samuel đến ba lần, nhưng Samuel không nhận ra tiếng Chúa. Lần nào Samuel cũng tưởng thầy Hêli gọi và đã đến trình diện, cho đến khi thầy Hêli chỉ cho biết đó là tiếng Chúa gọi. Samuel đã tự nguyện và mau mắn đáp lại tiếng gọi của Chúa như thầy Hêli đã dạy: “Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe”. Thế là Samuel trở thành người được gọi làm ngôn sứ của Chúa thay thế cho thầy cả Hêli.

 

Cũng thế, hai môn đệ đầu tiên hôm nay đã được thầy mình là Gioan Tẩy giả giới thiệu sau khi làm phép rửa cho Chúa Giêsu: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. Được thầy mình giới thiệu, hai ông đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. "Ở lại với Người": là dấu chỉ của người môn đệ Chúa, là người sống cùng, sống với và sống trong Chúa Giêsu. Ở lại và sống với Chúa Giêsu đó là nền tảng và là căn tính của người môn đệ. Nhờ đó người môn đệ có thể giới thiệu Chúa cho người khác bằng kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa của chính mình. Và rồi một trong hai ông là Anrê đã tiếp tục giới thiệu Người cho anh mình là Simon. Chúng tôi đã gặp Đấng Mêssia, Đấng mà các tiên tri đã loan báo và muôn dân đang mong đợi và chúng tôi đã ở lại với Người. Chúa Giêsu đã giao phó cho Simon một sứ mệnh và đặt cho ông một tên mới để nói lên sứ mệnh ấy. Tên ấy là Kêpha, nghĩa là đá tảng. Tất cả cho thấy Chúa Giêsu là Đấng được Chúa Cha xức dầu, và sai vào trong trần gian để thực hiện ơn cứu độ. Giờ đây, các môn đệ cũng được mời gọi đáp lại tiếng gọi của tình yêu và dấn thân đi theo Người để rao giảng Tin Mừng cứu độ.

 

Có một giai thoại kể về thánh Gioan Vianey, khi ngài được đức cha sai về một vùng quê hẻo lánh để nhận họ đạo mà ngài chưa biết đường tới, nhưng vì vâng lời và tín thác vào Chúa, ngài lên đường đi đến họ đạo đó. Trên đường đi đến họ đạo, ngài đã gặp hai em bé và ngài đã nói với chúng: Các con hãy chỉ cho cha đường về xứ Ars, cha sẽ chỉ cho các con đường về Thiên Đàng. Thật vậy, trong cuộc sống thánh Gioan Vianey đã chỉ cho biết bao người con đường đến với Chúa Giêsu xuyên qua đời sống đạo đức của ngài.

 

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Ơn gọi là một hành trình gặp gỡ, khám phá và biến đổi theo Chúa Giêsu. Samuel được gọi làm ngôn sứ. Anrê, Simon, ...  được gọi làm tông đồ của Chúa. Ơn gọi của chúng ta cũng là một hành trình. Việc gặp gỡ Chúa Giêsu phải được tiếp tục đào sâu để có thể dẫn đưa chúng ta vào trong tình thân với Thiên Chúa, nhờ đó chúng ta có thể dấn thân hơn trong việc giới thiệu Chúa cho người khác, chỉ cho người khác con đường về Thiên Đàng như các môn đệ đầu tiên đã làm xuyên qua cuộc sống của mình. Đó là sứ mạng trước tiên và ưu tiên của người môn đệ Chúa.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con ý thức đến ơn gọi nên thánh này, để chúng con biết mau mắn lắng nghe Lời Chúa kêu gọi và quảng đại, tự nguyện đáp lại lời mời gọi của Chúa để dấn thân giới thiệu Chúa cho muôn người. Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.