Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp Ca & Hiệp Lễ - CN 4B Thường Niên - TCMĐ

Tác giả: 
Thánh Ca Muôn Đời

Đáp Ca Thánh Vịnh 94, https://youtu.be/UE4BUCoap-I
Ca Hiệp Lễ - Lời Ngài, https://youtu.be/4p_U6aWBuzo