Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật III Thường Niên B

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp Ca: TV 24, https://youtu.be/rBvFsteZ_qg
Hiệp Lễ: Hãy Theo Ta, https://www.youtube.com/watch?v=1azR4k4BXkA
Kết Lễ: Nhân Chứng Tin Mừng (2), https://www.youtube.com/watch?v=1KkIYcKbPqQ