Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thông điệp của ĐGH Phanxicô gửi Joe Biden nhân dịp ông nhậm chức tại Bạch Cung

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

 

Thông điệp của ĐGH Phanxicô gửi Joe Biden nhân dịp ông nhậm chức tại Bạch Cung

 

 

Joseph R. Biden khả kính

Tổng thống Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ

Tòa Bạch Ốc

Washington DC

 

Nhân dịp ngài nhậm chức Tổng thống thứ 46 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, tôi xin gửi tới ngài lời chúc tốt đẹp và sự bảo đảm trong lời cầu nguyện của tôi rằng Thiên Chúa Toàn năng sẽ ban cho ngài sự khôn ngoan và sức mạnh trong sứ mệnh thực thi chức vụ cao cả. Dưới sự lãnh đạo của ngài, mong người dân Hoa Kỳ tiếp tục phát huy sức mạnh từ các giá trị chính trị, đạo đức và tôn giáo cao quý đã truyền cảm hứng cho quốc gia này kể từ khi thành lập. Vào thời điểm mà những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mà gia đình nhân loại chúng ta phải đối mặt đòi hỏi những phản ứng có tầm nhìn xa trông rộng và đoàn kết, tôi cầu nguyện rằng những quyết định của ngài sẽ được hướng dẫn bằng mối quan tâm xây dựng một xã hội được đánh dấu bằng công lý và tự do đích thực, cùng với sự tôn trọng không ngừng đối với các quyền và phẩm giá của mọi người, đặc biệt là những người nghèo, những người dễ bị tổn thương và những người không có tiếng nói. Tôi cũng nguyện xin Thiên Chúa, mạch nguồn của tất cả sự tinh thông và chân lý, hướng dẫn những nỗ lực của ngài hầu thúc đẩy sự hiểu biết, hòa giải và hòa bình ở Hoa Kỳ và giữa các quốc gia trên thế giới nhằm thúc đẩy công ích toàn cầu. Với những tình cảm này, tôi sẵn lòng cầu nguyện cho ngài và gia đình ngài cùng nhân dân Hoa Kỳ yêu quý lời chúc mừng tràn đầy hạnh phúc.

 

PP FRANCISCUS.

 

Dịch: Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn