Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Ca Phụng Vụ CN 4 Thường Niên B

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

THÁNH CA PHỤNG VỤ CN 4 TN B.


Đáp Ca TV 94 - https://youtu.be/LZ2Ybq2CwhI
Hiệp Lễ: Lời Ban Sự Sống - https://www.youtube.com/watch?v=dlnmLkXJjmY