Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kín Chay - Xin Chay - Miền lặng

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

KÍN CHAY

[Niệm ý Mt 6:1-6, 16-18]

 

ĂN CHAY phải kín đáo

Chớ nhốn nháo, phô trương

Chúa Cha biết hết ráo

Ai thật, ai khoe khoang

 

CẦU NGUYỆN đừng đòi hỏi

Chỉ muốn theo ý riêng

Vào phòng, đóng cửa lại

Đừng phô trương ngoài đường

 

BỐ THÍ là chia sẻ

Chẳng tùy ít hay nhiều

Cái to cũng là nhỏ

Có khi thấp mà cao

 

Đừng khua chiêng, đánh trống

Kẻo điếc tai xóm làng

Đừng ôm kinh cả đống

Đọc to mà chẳng làm

 

Được người ta khen ngợi

Là nhận phần thưởng rồi

Ngày mai đừng đòi hỏi

Phần thưởng là Nước Trời

 

TRẦM THIÊN THU

 

XIN CHAY

 

Ăn chay nhưng vẫn tươi cười

Chẳng sầu ủ rũ như người khó khăn

Xức tro, tịnh khẩu, tịnh tâm

Ăn năn, đền tội, canh tân, nguyện cầu

Ăn chay là cách mến yêu

Vâng lời Thiên Chúa, bước theo đường lành

Ăn chay là để sửa mình

Ép thân xác để tâm linh nhẹ nhàng

Quay về từ cõi hoang đàng

Cầu xin Thiên Chúa xót thương chữa lành

Bốn mươi ngày – một hành trình

Đời thường tới cõi trường sinh, vĩnh hằng

 

TRẦM THIÊN THU

 

 

MIỀN LẶNG

 

Chải đầu, rửa mặt, xức dầu

Ăn chay mà vẫn đáng yêu quá chừng

Xức tro tím rịm cõi lòng

Nụ cười rạng rỡ chẳng vương u sầu

Chải đầu, rửa mặt, xức dầu

Đi vào cõi lặng, sớm chiều tịnh tâm

Giữ chay, đền tội, ăn năn

Cầu xin Thiên Chúa từ nhân thương tình

Cho nhân loại được an bình

Thoát cơn đại dịch hoành hành khắp nơi

Khẩu trang nhắc nói ít thôi

Đi vào miền lặng niệm lời Thánh Kinh

 

TRẦM THIÊN THU

Lễ Tro – 2021