Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Các bài hát của Nhạc Sĩ Phạm Đức Huyến

Tác giả: 
NS Phạm Đức Huyến

Thân Tro Bụi

https://www.youtube.com/watch?v=-z9eJR3jSB8&ab_channel=Nguy%E1%BB%85nH%E...

 

 

 

Người Là Bụi Tro

https://www.youtube.com/watch?v=JAk1W0cUaE4&list=RDJAk1W0cUaE4&start_rad...

 

 

 

Chúa Yêu Con

https://www.youtube.com/watch?v=lWm77bA6QMs&ab_channel=Nguy%E1%BB%85nH%E...

 

 

 

Maria Nữ Vương Gia Đình

https://www.youtube.com/watch?v=WFj0D6LYLNg&list=RDMM&index=4&ab_channel...

 

 

 

Lời Kinh Đêm

https://www.youtube.com/watch?v=wq106ISIDpY&ab_channel=Nguy%E1%BB%85nH%E...

 

 

 

Linh Mục Của Chúa

https://www.youtube.com/watch?v=cOrHor4t4Qg&ab_channel=ThanhHo%C3%A0iOff...

 

 

 

Thờ Lạy Chúa Tình Yêu

https://www.youtube.com/watch?v=rSCNP7mND1k&ab_channel=ThanhHo%C3%A0iOff...

 

 

 

Lời Kinh Thống Hối

https://www.youtube.com/watch?v=Xl4txurN9l0&ab_channel=ThanhHo%C3%A0iOff...

 

 

 

Lời Kinh Dâng Chúa

https://www.youtube.com/watch?v=fTm804p_mwk&list=RDGMEMMib4QpREwENw3_jAc...

 

 

 

Áng Sáng Lòng Thương Xót

https://youtu.be/UFIerxjxs3A

 

 

 

Lòng Thương Xót Chúa

https://youtu.be/5GdoNUOsv2I

 

 

 

Con Xin Tín Thác Vào Chúa

https://youtu.be/ymhg8nC4LjY

 

 

 

Maria Mẹ Lòng Thương Xót

https://youtu.be/2SbU0KiP9eE

 

 

Lòng Chúa Xót Thương

https://youtu.be/4L1z2YgzDFs

 

 

 

Hãy Tín Thác Vào Chúa

https://youtu.be/s6Lp2RNRBG0

 

 

 

Liên Ca Khúc Thiên Chúa Nhân Hiền

https://www.youtube.com/watch?v=esm8chXn1gw&ab_channel=Th%C3%A1nhCaThi%C...

 

 

 

Trái Tim Hiền Mẫu Maria

https://www.youtube.com/watch?v=lWoPQ2Zx6Hk&list=RDGMEMbKhzO1TGax4WSqCSC...

 

 

 

Kiếp Con Người

https://youtu.be/nvzfxKUJMdk