Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Ca Chúa Nhật 3 Mùa Chay B

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp ca. TV 18: https://youtu.be/afVDniIPVRg
Hiệp lễ. Lời trần tình: https://www.youtube.com/watch?v=Vkph-G8yXw0