Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp Ca & Hiệp Lễ - CN 4 B Mùa Chay - TCMĐ

Tác giả: 
Thánh Ca Muôn Đời

Đáp Ca Thánh Vịnh 136 - Lưỡi Tôi
https://youtu.be/VENHfldtVvo
Ca Hiệp Lễ - Chúa Yêu Thế Gian
https://youtu.be/UYpeoi__cKo