Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

02/04/2021

THỨ SÁU TUẦN THÁNH
Ga 18,1-19,42

 

ĐỨNG GẦN THẬP GIÁ CHÚA GIÊSU

Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người… Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” (Ga 19,25-27)

Suy niệm: Thập giá là điều mà “người Do Thái cho là ô nhục, dân ngoại cho là điên rồ” (1Cr 1,23), thì qua cái chết của Đức Giê-su, đã biến thành thánh giá, biểu tượng của tình yêu tha thứ và đem lại ơn cứu rỗi cho nhân loại. “Đứng gần thập giá Chúa Giê-su” những người môn đệ Chúa được Mẹ Ngài là Mẹ của mình, trở nên một với nhau trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh.

Mời Bạn: Trên con đường đời của bạn không thiếu thập giá. Mỗi khi gặp đau khổ trong đời, bạn nhìn lên Thập giá Chúa Giê-su để học với Ngài: “Dầu là Con Thiên Chúa, Ngài đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Dt 5,8). Chúa Giê-su đã trải qua tất cả những khổ đau. Ngài hiểu bạn và yêu thương bạn. “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,29). Đến với Ngài, bạn sẽ có thêm sức mạnh nội tâm để đón nhận thập giá Chúa gửi đến, và bạn sẽ nhận ra thánh ý Chúa: “Đau khổ quả là điều hữu ích để cho con học biết thánh chỉ Ngài” (Tv 119,71). Và Ngài đã chẳng kêu gọi bạn: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” đó sao (Lc 9,23)?

Sống Lời Chúa: Đón nhận cách vui tươi những thập giá tự nhiên xảy đến cho bạn (những vất vả do công việc, khó chịu do thời tiết, do người khác làm phiền…) thay vì than vãn, bực tức…

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc đời con và phó thác mọi sự cho tình yêu quan phòng của Chúa. Amen.