Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

07/04/2021

THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PS
Lc 24,13-35

 

NHẬN RA

Mắt họ sáng ra và nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. 0(Lc 24,31)

Suy niệm: Tin Mừng hôm nay thuật lại một câu chuyện thật đẹp với một kết thúc có hậu. Hai môn đệ buồn bã rời Giê-ru-sa-lem hoa lệ đi trên con đường làng về quê. Hẳn họ không chỉ oán trách các thượng tế và thủ lãnh đã giết hại Đức Giê-su mà còn thất vọng vì giấc mơ vinh hoa phú quý của họ nay đã thành “mộng vàng tan bay”. Vừa khi ấy Người Khách Lạ nhập cuộc, hỏi những câu mà họ cho là vô tình chẳng quan tâm gì thế sự. Thế là được dịp họ tuôn ra tất cả nỗi “tấm tức” và thất vọng của mình. Đến lượt Chúa Giê-su trách ngược lại họ rằng họ không hiểu và chậm tin vào lời các ngôn sứ; Ngài “gỡ rối” cho họ bằng cách khởi đi từ Kinh Thánh: “Nào Đức Ki-tô chẳng phải chịu khổ hình rồi mới vào vinh quang sao?” Hai ông như “uống từng lời”, lòng các ông ấm lại. Các ông không còn chỉ nghe bằng đôi tai mà còn bằng cả tâm hồn của mình. Dù chưa nhận ra tông tích Người Khách Lạ này, nhưng lòng họ đã bừng cháy lên và khao khát được Người Khách này dừng chân ở lại và dùng bữa tối với họ. Chỉ đến lúc ấy, khi đồng bàn với hai ông, Người bẻ bánh và họ thực sự nhận ra Người.

Mời Bạn: Trước những biến cố xảy đến trong đời bạn, những thông tin bạn nhận được trong cuộc sống, bạn có để tâm suy gẫm và nhận ra Chúa hiện diện đó đồng hành với bạn và nhận ra sứ điệp Ngài muốn nói với bạn không?

Chia sẻ về một lần bạn nhận ra Chúa qua những biến cố trong đời bạn.

Sống Lời Chúa: Đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày để nhận ra Chúa đồng hành trong cuộc sống của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết nhận ra Chúa khi đọc những biến cố đời con qua ánh sáng Lời Chúa.