Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

12/04/2021

THỨ HAI TUẦN 2 PS
Ga 3,1-8

 

ĐƯỢC SINH RA LẦN NỮA

Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. (Ga 3,3)

Suy niệm: Nhiều người ao ước trong niềm tiếc nuối rằng giá như họ có thể sinh lại một lần nữa, họ sẽ sống khác, sẽ không hành động sai trái… như đã làm trong hiện tại. Đối với người Pha-ri-sêu, việc đó thì… miễn bàn, bởi vì họ tin rằng họ đương nhiên mình quyền sở hữu Nước Thiên Chúa vì họ là con cháu ông Áp-ra-ham. Có lần Chúa cho biết là con cháu Áp-ra-ham theo huyết thống mà thôi thì chưa đủ, mà còn phải làm những việc ông Áp-ra-ham làm (x. Ga 8,39). Đó chính là điều Chúa Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô hôm nay: Muốn được vào Nước Thiên Chúa, phải “sinh ra lần nữa bởi ơn trên” nghĩa là được tái sinh “bởi Nước và Thần Khí”, đó là lãnh nhận bí tích Rửa Tội, nghĩa là cùng chịu mai táng với Đức Ki-tô để cùng sống lại với Người (Rm 6,4).

Mời Bạn: Có thể bạn đã được tái sinh qua bí tích Rửa tội. Nhưng ơn tái sinh “bởi Nước và Thần Khí” chỉ được chứng thực và thực sự phát huy tác dụng khi bạn từ bỏ những việc thuộc xác thịt để làm những việc thuộc Thần Khí. Đó là khi bạn để cho Thánh Thần hướng dẫn trong mọi suy nghĩ, tâm tình cũng như hành động của bạn.

Sống Lời Chúa: “Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Gl 5,22). Bạn hãy có hành động để phát sinh ít là một trong những hoa trái đó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban quyền năng Thánh Thần để tái sinh chúng con trong Chúa Giê-su Ki-tô; xin rộng mở tâm trí và cõi lòng con, giúp con lớn lên trong sự thánh thiện.