Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

15/04/2021

THỨ NĂM TUẦN 2 PS
Ga 3,31-36

 

TIN VÀO CON THIÊN CHÚA ĐỂ ĐƯỢC CỨU ĐỘ

“Ai tin vào Người Con thì được sự sống đời đời.(Ga 3,36)

Suy niệm: Có thể tưởng tượng rằng sống trên đời mà không cần có niềm tin không? Ngay những thông tin nhỏ nhất, những kiến thức cơ bản nhất, bạn đâu có thể tận tay tận mắt kiểm chứng được mà phải “tin” vào “lời chứng” của người mà bạn được bảo đảm rằng người đó nói đúng sự thật và không hề có ý đánh lừa bạn. Nếu ở đời này mà còn cần phải có niềm tin mới sống được thì huống gì là để sống đời đời, con người càng cần phải có niềm tin. Niềm tin để được cứu độ thuộc trật tự siêu nhiên. “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống” (Ga 3,13), đó là chính Đức Giê-su. Bởi thế, ai tin vào “lời chứng” của Đức Giê-su, hơn nữa, ai tin vào chính Ngài là Con Thiên Chúa làm người thì mới được cứu độ.

Mời Bạn: Thánh Phao-lô đã khẳng định điều đó: “Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ” (Rm 10,9). Mà tin vào Đức Giê-su là gắn bó với Ngài, là phó thác mọi sự cho Ngài và sống theo giáo huấn của Ngài. Dấu hiệu bạn thực sự có niềm tin là suy nghĩ và hành động theo tinh thần đức tin đó như thánh Gia-cô-bê viết: “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17). Bạn đã thật sự tin vào Đức Giê-su chưa?

Sống Lời Chúa: Siêng năng suy niệm Lời Chúa và lãnh nhận các bí tích để sống theo Lời Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn kiên vững trong niềm tin để chúng con sống niềm tin ấy mỗi ngày một hoàn thiện hơn.