Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

19/04/2021

THỨ HAI TUẦN 3 PS
Ga 6,22-29

 

LƯƠNG THỰC THƯỜNG TỒN

“Các ông hãy ra công làm việc không phải  vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.” (Ga 6,27)

Suy niệm: Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng đi tìm đến với Chúa Giê-su để tôn Ngài lên làm vua, mong rằng trên cương vị đó, Ngài giúp họ giải quyết cách dễ dàng nhu cầu cơm áo hàng ngày của họ. Nhưng họ thất vọng hoàn toàn bởi vì đó không phải là nhiệm vụ Chúa Giê-su. Chúa không đến để đáp ứng các nhu cầu vật chất, thể lý của con người nhưng để đem lại cho con người sự sống vĩnh cửu đã mất đi do tội nguyên tổ. Ngài mời gọi họ hãy ra công làm việc để có “lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh” (Ga 6,27).

Mời Bạn: ‘Cơm áo gạo tiền’ là nhu cầu cơ bản nhưng không phải là tất cả những gì cần cho đời sống con người. Cám dỗ và sai lầm của con người qua mọi thời đại là chỉ lo cơn đói vật chất, quên đói tinh thần, chỉ nghĩ đến cuộc sống tạm bợ đời này quên mất cuộc sống vĩnh cửu đời sau. Từ đó họ rất dễ sống ích kỷ, xao lãng việc cầu nguyện, không màng chi tới chuyện sống đức bác ái hay sứ vụ tông đồ, mở rộng Nước Chúa. Lời dạy của Chúa Giê-su thật đáng cho ta ghi nhớ hầu chấn chỉnh đời sống.

Sống Lời Chúa: Thỉnh thoảng trong lúc làm việc, tôi dừng lại một giây lát để hướng lòng về Chúa, dâng lên Ngài một lời nguyện vắn tắt, đơn sơ, bày tỏ tâm tình yêu mến Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su! Chúa đã chết và sống lại để trao ban cho con đời sống mới và niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Xin Chúa luôn đồng hành với con trên đường đời; đừng để con mải mê thế sự nhưng luôn tỉnh thức, sống cho Chúa, khắc khoải tìm Chúa và mong được niềm vui trong nhà Chúa trên trời.