Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

26/04/2021

THỨ HAI TUẦN 4 PS
Ga 10,1-10

 

ĐỂ CHIÊN ĐƯỢC SỐNG DỒI DÀO

“Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10,10)

Suy niệm: Mối quan hệ “biết nhau” giữa chủ chiên và chiên không dừng lại ở lãnh vực tri thức, mà chủ chiên và chiên “biết nhau” đến mức độ trở thành sự sống của nhau. Chủ chiên “biết” chiên khi chủ chiên làm cho chiên “được sống và sống dồi dào”: khi chủ chiên lấy chính “máu thịt” mình làm lương thực nuôi sống chiên. “Máu thịt” của chủ chiên trở nên một với “máu thịt” của chiên. Ngược lại chiên “biết” chủ chiên khi chiên tiếp nhận “máu thịt” của chủ chiên nhờ đó chiên được sống nhờ sự sống của chủ chiên.

Mời Bạn: Bạn hãy bắt mạch chính mình xem sự sống dồi dào của Đức Ki-tô chủ chiên có đang chảy tràn trào trong huyết mạch của bạn chưa. Thật uổng phí biết bao nếu như nguồn mạch sự sống ấy được trao ban dồi dào như thế lại không thể thấm vào từng đường gân thớ thịt của bạn! Và cũng thật phụ lòng Chúa Giê-su đáng mến biết bao nếu bạn để cho máu thịt châu báu của Con Thiên Chúa trở nên uổng phí như thế!

Sống Lời Chúa: Làm gì để khỏi uổng phí “máu thịt” của Con Thiên Chúa ư? Đơn giản thôi. Bạn hãy siêng năng lãnh nhận, kết hiệp, yêu mến “Máu Thịt” Ngài nơi Bí tích Thánh Thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su đáng mến, trên thập giá, Chúa đã khao khát một cơn khát mà không gì có thể làm dịu được, đó là hiến trao chính Mình Máu Chúa để cho chúng con được sống dồi dào. Con xin hiến dâng cuộc sống con để làm dịu cơn khát của Chúa, để con yêu Chúa với trọn cả tấm lòng con.