Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Các bài Thánh Ca về Tuần Thánh

Tác giả: 
NS Phạm Đức Huyến

01.Jerusalem Một Chiều Mưa

https://www.youtube.com/watch?v=vLVHJC_j8BI&ab_channel=Th%C3%A1nhCaThi%C3%AAn%C4%90%C3%ACnh-GSNSPh%E1%BA%A1m%C4%90%E1%BB%A9cHuy%E1%BA%BFn

 

02.Chiều Buồn Canvê – Tuyết Mai

https://www.youtube.com/watch?v=X34MAe5vSt0&ab_channel=Th%C3%A1nhCaThi%C3%AAn%C4%90%C3%ACnh-GSNSPh%E1%BA%A1m%C4%90%E1%BB%A9cHuy%E1%BA%BFn

 

03.Nhiệm Tích Tình Yêu - Long Vũ + Cđ. Sao Mai

https://www.youtube.com/watch?v=Q0WcH-McU1k&ab_channel=JosephPh%E1%BA%A1m%C4%90%E1%BB%A9cHuy%E1%BA%BFn

 

04.Ngước Nhìn Thập Giá – Bạch Yến+Công Hiếu + Cđ. Sao Mai

https://www.youtube.com/watch?v=04dn7-E4mCE&ab_channel=ThaiPham

 

05.Tình Cha - Lucia Trúc+Phạm Đức Huyến

https://www.youtube.com/watch?v=hlX9cI0opMs&ab_channel=JosephPh%E1%BA%A1m%C4%90%E1%BB%A9cHuy%E1%BA%BFn

 

06.Nữ Vương Thánh Thể  – Thiên Kim + Huy Hoàng

https://www.youtube.com/watch?v=BzNHkmACVSQ&ab_channel=JosephPh%E1%BA%A1m%C4%90%E1%BB%A9cHuy%E1%BA%BFn

 

07.By Father's Holy Body – Lucia Phan+Joseph Huyen Pham

https://www.youtube.com/watch?v=EnN4_742TfA&ab_channel=Th%C3%A1nhCaThi%C3%AAn%C4%90%C3%ACnh-GSNSPh%E1%BA%A1m%C4%90%E1%BB%A9cHuy%E1%BA%BFn

 

08.Chúa Đến – Cẩm Tú + Khắc Triệu

https://www.youtube.com/watch?v=m_IzYIgNiHs&ab_channel=Ph%E1%BA%A1m%C4%90%E1%BB%A9cHuy%E1%BA%BFn

 

09.Bánh Thiên Thần – Tuyết Mai+Đình Khôi

https://www.youtube.com/watch?v=6OCeP3GxWQc&t=31s&ab_channel=ThaiPham

 

10.Maria Nữ Vương Thánh Thể - Cẩm Tú+Huy Hoàng

https://www.youtube.com/watch?v=rXmvYuzx9go&ab_channel=ThaiPham

 

11.Our Lady of The Eucharist - Lucia+Joseph Huyen Pham

https://www.youtube.com/watch?v=zoOXMOHe-eM&ab_channel=Th%C3%A1nhCaThi%C3%AAn%C4%90%C3%ACnh-GSNSPh%E1%BA%A1m%C4%90%E1%BB%A9cHuy%E1%BA%BFn

 

12.Con Thờ Lạy Chúa – Khắc Thiệu + Thiên Kim

https://www.youtube.com/watch?v=zoOXMOHe-eM&ab_channel=Th%C3%A1nhCaThi%C3%AAn%C4%90%C3%ACnh-GSNSPh%E1%BA%A1m%C4%90%E1%BB%A9cHuy%E1%BA%BFn

 

13.Tung Hô Thiên Chúa – Duy Tân

https://www.youtube.com/watch?v=pPxFUzGp6m8&ab_channel=Th%C3%A1nhCaThi%C3%AAn%C4%90%C3%ACnh-GSNSPh%E1%BA%A1m%C4%90%E1%BB%A9cHuy%E1%BA%BFn

 

14.Phủ Phục Bên Chúa – Xuân Trường

https://www.youtube.com/watch?v=7gu7UmrNZpA&ab_channel=Th%C3%A1nhCaThi%C3%AAn%C4%90%C3%ACnh-GSNSPh%E1%BA%A1m%C4%90%E1%BB%A9cHuy%E1%BA%BFn

 

15.Nhiệm Tích Thánh Thể - Khắc Thiệu

https://www.youtube.com/watch?v=rwtIufN1wFk&ab_channel=ThaiPham