Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Liên Ca Khúc Lòng Chúa Xót Thương - Tông Đồ LTXC

Tác giả: 
NS Phạm Đức Huyến

01. Ánh Sáng Lòng Thương Xót
https://youtu.be/UFIerxjxs3A

 

02. Lòng Thương Xót Chúa
https://youtu.be/5GdoNUOsv2I

 

03.Con Xin Tín Thác Vào Chúa 
https://youtu.be/ymhg8nC4LjY

 

04. Maria Mẹ Lòng Thương Xót 
https://youtu.be/2SbU0KiP9eE

 

05. Lòng Chúa Xót Thương 
https://youtu.be/4L1z2YgzDFs

 

06. Hãy Tín Thác Vào Chúa
https://youtu.be/s6Lp2RNRBG0

 

07. Faustina Dịu Hiền
https://youtu.be/Jp2-NC75EfI

 

08. Thánh Gioan Phaolô II 
https://youtu.be/HgWKgh3XQwQ

 

09. Faustina Tông Đồ Lòng Thương Xót Chúa 
https://youtu.be/RIamhPO2X50

 

10. Gioan Phaolo II Tông Đồ Lòng Thương Xót Chúa
https://youtu.be/sU0Vki-6kEY

 

11. Thánh Nữ Faustina
https://youtu.be/FH5DFd9mQ24

 

12. Từ Cửa Thiên Đàng
https://youtu.be/93jLMMFRwg4?list=PLYSbMNg4v_RVZvTbNV4Ykz_MZZSEvAlzd