Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Các bài Thánh Ca của tác giả Mai Phạm

Tác giả: 
Mai Phạm

Các bài Thánh Ca của tác giả Mai Phạm

1- Chúa đã sống lại
https://youtu.be/s7dSqrEvNRsvvvv

 

2- Micae
https://www.youtube.com/watch?v=XQeR9Ko_vJY

 

3- Tạ ơn
http://www.youtube.com/watch?v=o1kAjSa0YPk&fmt=37

 

4- Mẹ lên trời
https://www.youtube.com/watch?v=mdP-59JId1k
 

 

 

 

 

 

 


6- Dâng lễ ngày Xuân
http://www.youtube.com/watch?v=k69a8q_ckCM&fmt=37

 

7- Hoa hồng dâng Người 
http://www.youtube.com/watch?v=C5Kg665zM3g

 

8- Tàpao Mẹ Maria 
http://www.youtube.com/watch?v=MeLYFEm0zEI&fmt=37

 

9- Lạy Mẹ nhân lành
http://www.youtube.com/watch?v=CpQlYTxlPM0&fmt=37

 

10- Đức Chúa phán xét
http://www.youtube.com/watch?v=gblHF6cRB2A&fmt=37

 

11- Bánh rượu dâng Người
http://www.youtube.com/watch?v=jVkPbegcjns&feature=youtu.be