Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

ĐGH Phanxicô với Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế: Đoàn kết có ý nghĩa hơn cả những hành động rộng lượng rời rạc

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

 

ĐGH Phanxicô với Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế: Đoàn kết có ý nghĩa hơn cả những hành động rộng lượng rời rạc

 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một lá thư cho các tham dự viện Cuộc họp mùa Xuân năm 2021 của Nhóm Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

 

Ngài kêu gọi một kế hoạch phục hồi toàn cầu nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19 đồng thời cho phép các quốc gia nghèo hơn và kém phát triển hơn tiếp cận thị trường quốc tế.

 

Đức Thánh Cha nói rằng “cam kết liên đới về kinh tế, tài chính và xã hội” thì “hơn nhiều so với tham gia vào các hành động quảng đại rời rạc.” Ngài giải thích rằng “nó có nghĩa là suy nghĩ và hành động về mặt cộng đồng.”

 

Hội nghị ảo năm nay bao gồm các vấn đề như nợ nần và phục hồi kinh tế.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn