Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sa hỏa ngục vì gọi Chúa là "ma"

Sa hỏa ngục vì gọi Chúa là "ma"

 

Thánh Phêrô chết lên tới thiên đàng. Nhìn vào sổ những người phải sa hỏa ngục thấy tên mình trong đó, thánh Phêrô giật bắn người nói với Chúa Giêsu:
- Thưa Thầy, con theo Thầy bao nhiêu năm chẳng lẽ con phải sa hỏa ngục. Con phạm tội chối Thầy 3 lần nhưng  con đã ăn năn rồi mà?


 Chúa Giêsu trả lời:
- Tội con chối Thầy, Thầy đã tha cho con, nhưng tội con gọi Thầy bằng "ma" thì không tha được.


Thánh Phêrô ngạc nhiên hỏi:
- Thưa Thầy, con gọi Thầy bằng ma khi nào chứ?


Chúa Giêsu đáp:
- Con không nhớ sao? Sau khi sống lại và Thầy đi trên mặt biển đến với các con. Không phải các con kinh hãi la lên: "ma kìa" hay sao?

 

Thánh Phêrô: ???!!!...


Mimosa phụ trách