Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lạy Mẹ La Vang và Vòng Hoa Dâng Mẹ

Tác giả: 
Lê Hà

1. Lạy Mẹ La Vang - PDF

https://www.youtube.com/watch?v=NdGtqRw4os4&t=90s

 

 

Ca Đoàn Tam Biên

https://www.youtube.com/watch?v=TCfpiFjoiKw&t=37s 

 

 

Ca Đoàn Trợ Tá & Thiếu Nhi Đoàn Tử Đạo Việt St. Eizabeth Church

https://www.youtube.com/watch?v=3rgSlzL7ZQ4

 

 

2. Vòng Hoa Dâng Mẹ - PDF

https://www.youtube.com/watch?v=bBxbaunjzY0