Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Album Mẹ Hiền

Tác giả: 
NS Phạm Đức Huyến

01. Mến Yêu Mẹ Fatima – Lam Phương + Cđ. Sao Mai

https://www.youtube.com/watch?v=bdzphnWbKFc&t=38s&ab_channel=Ph%E1%BA%A1m%C4%90%E1%BB%A9cHuy%E1%BA%BFn

 

 

02. Mẹ Hiền – Thùy Dương

https://www.youtube.com/watch?v=MP6IjsbDRPs&ab_channel=ThaiPham

 

 

03. Con Đến Bên Mẹ - Thùy Dương + Cđ. Hương Kinh

 https://www.youtube.com/watch?     v=af8zy6C4zKY&ab_channel=JosephHPMusics

 

 

04. Lễ Dâng Tạ Ơn – Thiên Kim + Huy Hoàng

https://www.youtube.com/watch?v=A9LNqyTrbGo&ab_channel=Th%C3%A1nhCaThi%C3%AAn%C4%90%C3%ACnh-GSNSPh%E1%BA%A1m%C4%90%E1%BB%A9cHuy%E1%BA%BFn

 

 

05. Tước Hiệu Mẹ La Vang – Thùy Dương

https://www.youtube.com/watch?v=Btl5W83Out8&ab_channel=JosephHPMusics

 

 

06. Công Ơn Cha Mẹ - Diệu Hiền

https://www.youtube.com/watch?v=5qjgAf3XBHg&t=215s&ab_channel=Ph%E1%BA%A1m%C4%90%E1%BB%A9cHuy%E1%BA%BFn

 

 

07. Our Lady of the Eucharist – Joseph Huyen Pham

https://www.youtube.com/watch?v=zoOXMOHe-eM&t=292s&ab_channel=Th%C3%A1nhCaThi%C3%AAn%C4%90%C3%ACnh-GSNSPh%E1%BA%A1m%C4%90%E1%BB%A9cHuy%E1%BA%BFn

 

 

08. Maria Mẹ Bên Con – Tuyết Mai

https://www.youtube.com/watch?v=2ZQ1vMBwybw&ab_channel=ThaiPham

 

 

09. Vinh Quang Mẹ La Vang

https://www.youtube.com/watch?v=ZgCVk9NCuco&ab_channel=JosephHPMusics

 

 

10. Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam – Cđ.Hương Kinh

https://www.youtube.com/watch?v=BWHP7DxG1k0&ab_channel=JosephHPMusics