Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Album Maria Mẹ Diễm Phúc

Tác giả: 
NS Phạm Đức Huyến

01.Maria Mẹ Diễm Phúc – Nguyễn Hồng Ân + Tuyết Mai

https://www.youtube.com/watch?v=V-8XBrlMCwk&ab_channel=Nguy%E1%BB%85nH%E1%BB%93ng%C3%82nOfficial

 

 

02.Maria Mẹ Nguồn Cậy Trông – Thanh Hoài

https://www.youtube.com/watch?v=Gn69R5my1xE&ab_channel=Th%C3%A1nhCaC%E1%BA%A7uNguy%E1%BB%87n

 

 

03.Maria Hiền Mẫu La Vang – Vân Khánh

https://www.youtube.com/watch?v=1_cNBBaz-38&ab_channel=JosephHPMusics

 

 

04.Maria Mẹ Đồng Trinh – Tuyết Mai

https://www.youtube.com/watch?v=MRPH0GWO1nY&ab_channel=ThaiPham

 

 

05.Maria Nữ Vương Thánh Thể - Cẩm Tú + Huy Hoàng

https://www.youtube.com/watch?v=rXmvYuzx9go

 

 

06.Dâng Mẹ Tình Nồng – Cđ. Thiên Thanh

https://www.youtube.com/watch?v=o-HjASHKJjA

 

 

07.Maria Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Uyên Di

https://www.youtube.com/watch?v=JtkyyK3FcYQ&ab_channel=Ph%E1%BA%A1m%C4%90%E1%BB%A9cHuy%E1%BA%BFn

 

 

08.Maria Hiền Mẫu Từ Nhân - Cẩm Tú + Huy Hoàng

https://www.youtube.com/watch?v=osV8snKHWOo

 

 

09.Maria Mẹ Lòng Thương Xót – Hoàng Kim

https://www.youtube.com/watch?v=2SbU0KiP9eE&ab_channel=ThaiPham

 

 

10.Vẳng Tiếng Chuông Vàng – Cđ. Hương Kinh

https://www.youtube.com/watch?v=FBypHO6HM3M&t=63s&ab_channel=JosephHPMusics