Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đền tội tính theo ngày

Đền tội tính theo ngày

 

Một bà vợ vào tòa giải tội xưng tội chửi chồng con mỗi ngày một lần. Nghe xong, cha xứ liền ban phép giải tội nhưng quên ra việc đền tội. Bà liền thắc mắc:
- Thưa cha, việc đền tội đọc 30 kinh kính mừng hả cha?


Cha xứ đáp:
- Lần này bà đọc 31 kinh nhé.


Nghe vậy bà kêu oan:
- Thưa cha, tội tháng trước con xưng cũng giống y chang tội tháng này nhưng chỉ đọc 30 kinh thôi mà?


Cha xứ:
- Không oan cho bà đâu. Tháng trước có 30 ngày thôi, còn tháng này có 31 ngày. Không phải bà chửi chồng con thêm một ngày hơn tháng trước đó sao.


Bà vợ: ???!!!...


Mimosa phụ trách