Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chuỗi Ngọc Mân Côi

Tác giả: 
NS Phạm Đức Huyến

1- Chuỗi Ngọc Mân Côi – Lm.Nguyễn Hoàng Dương + Nguyễn Hồng Ân

https://www.youtube.com/watch?v=i1pbLdPmpqU

 

 

2- Kính Mừng Mẹ Maria - Nguyễn Hồng Ân

https://www.youtube.com/watch?v=rNU76E1AskA&t=333s

 

 

3- Thánh Nữ Đồng Trinh Maria – Phạm Đức Huyến 

https://www.youtube.com/watch?v=tqr399upm8g

 

Album Dòng Sữa Mẹ

01.Nhớ Mẹ - Thanh Hoài

https://www.youtube.com/watch?v=Ww9Y6_jGL7E

 

 

02.Lắng Tiếng Ru Đêm – Cđ. Hương Kinh

https://www.youtube.com/watch?v=F4fFQUdt6Qs

 

 

03.Mẹ ơi – Diệu Hiền

https://www.youtube.com/watch?v=chiXSQjf9Zs&t=5s

 

 

04.Hoa Trắng – Kim Cúc

https://www.youtube.com/watch?v=L8bTVDS2qk4

 

 

05.Giếng Nước Đầu Làng – Xuân Trường

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwLtsvPlnnVMRzdMmwWDmPnznvh?projector=1

 

 

- Và xin cùng con lắng nghe:

Tiếng Kêu Khóc Của Thai Nhi – Cẩm Tú + Huy Hoàng

 

https://www.youtube.com/watch?v=1DWh6V4aXXI