Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Album Lời Kinh Nhiệm Mầu

Tác giả: 
NS Phạm Đức Huyến

Album Lời Kinh Nhiệm Mầu

 

01.Kính Mừng Mẹ Maria – Nguyễn Hồng Ân

https://www.youtube.com/watch?v=rNU76E1AskA

 

 

02.Lời Kinh Nhiệm Mầu – Thanh Lâm + Đại Hội Thánh Mẫu 2018

https://www.youtube.com/watch?v=rcylWEcxGSc

 

 

03.Lời Kinh Mân Côi – Cđ. Hương Kinh

https://www.youtube.com/watch?v=2srTm8f6DYE

 

 

04.Dâng Mẹ - Cđ. Hương Kinh

https://www.youtube.com/watch?v=3yQhC6kkuBg

 

 

05.Yêu Mến Mẹ La Vang

https://www.youtube.com/watch?v=LylC4KSpAkA

 

 

06.Maria Mẹ Đầy Ơn Phúc

https://www.youtube.com/watch?v=sXMrsbqiWk8

 

 

07.Maria Hiền Mẫu Sầu Bi – Bạch Yến + Long Vũ

https://www.youtube.com/watch?v=52XZsOsVJa0

 

 

08.Maria Mẹ Hiệp Công Cứu Chuộc – Cđ. Sao Mai

https://www.youtube.com/watch?v=8U0oZ-J_0N4

 

 

09.Maria Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể - Thiên Kim + Cđ.Thiên Thanh

https://www.youtube.com/watch?v=M0NEZ2Xvoko

 

 

10.Maria Mẹ Phù Hộ Giáo Dân – Nhất Thế

https://www.youtube.com/watch?v=p_34k3IGCPY