Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Nhập lễ: Nguyện Thánh Thần: https://www.youtube.com/watch?v=d76Za4rUQn4
Đáp ca - TV 103: https://youtu.be/dDcTIsTOTyE
Ca tiếp liên – Alleluia: https://www.youtube.com/watch?v=7LgVxFHhHNU
Hiệp lễ 1 - Xin Thánh Thần đến: https://www.youtube.com/watch?v=9XTTnfYm3EI
Hiệp lễ 2 - Nguồn lực Thánh Thần: https://www.youtube.com/watch?v=wLA0S6nLNPs&feature=youtu.be