Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chuỗi Kinh Tạ Ơn của Đức Mẹ

Tác giả: 
Lm Phạm Quốc Hưng

Chuỗi Kinh Tạ Ơn của Đức Mẹ

 

1. Dấu Thánh Giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

2. Kinh Tin Kính + Ăn Năn Tội

3. Kinh Lạy Cha + Kinh Truyền Tin + Kinh Sáng Danh.

4. Ba Lời Nguyện Thiên Thần Hòa Bình dạy ở Fatima:

 

4.1 “Lạy Chúa Ba Ngôi-Cha, Con và Thánh Thần Chí Thánh-con sấp mình thẳm sâu thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình, Máu, Linh Hồn và Thần Tính rất châu báu Chúa Giêsu Kitô, hiện diện trong các Nhà Tạm trên thế giới, để đền tạ vì những sự lăng mạ, phạm thánh và dửng dưng mà Người đã bị xúc phạm. // Vì công nghiệp vô cùng của Trái Tim Rất Thánh Người và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, con khẩn nài Chúa ban ơn hối cải cho những tội nhân khốn khổ.” 

4.2 “Lạy Chúa con, con tin kính, con thờ lạy, con trông cậy và con kính mến Chúa. // Con xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính, không thờ lạy, không trông cậy và không kính mến Chúa.”   (3 lần)

4.3 “Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, con thờ lạy Chúa! Lạy Chúa con, lạy Chúa con, con kính mến Chúa trong Bí Tích Cực Trọng.” 

 

5. Lời nguyện mở đầu:

Lạy Mẹ Maria, là Nữ Vương và là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ-mọi sự của con là của Mẹ. Xin Mẹ ban cho con Ánh Sáng, Ân Sủng và Tình Yêu; Niềm Vui, Bình An và Hy Vọng;  Nhẫn Nại, Nhân Hậu và Từ Tâm; Trung Tín, Hiền Hòa và Tiết Độ; Khiêm Nhường, Trong Sạch và Quảng Đại. 

Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, cùng với Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, con xin dâng lên Chúa Chuỗi Kinh Thờ Lạy này, để Ca Ngợi, Chúc Tụng, Thờ Lạy, Tôn Vinh, và Cảm Tạ Chúa; để kính mến Chúa Giê-su Ki-tô,  để xin ơn hối cải cho những người tội lỗi, để đền tạ vì những tội lỗi đã xúc phạm đến Khiết Tâm Tân Khổ Mẹ Maria Đồng Công; để sùng kính, yêu mến và noi gương Cha Thánh Giu-se: luôn sống theo Ơn Chúa Thánh Thần để làm vui lòng Chúa, để chu toàn thánh ý Chúa, để thuộc trọn về Chúa và góp phần xây dựng Hội Thánh là Nhiệm Thể Chúa Ki-tô.

 

6. Lời xướng nguyện:

6.1 Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria - Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. // Xin cho chúng con biết noi gương Chúa Giê-su để tận hiến toàn thân cho Đức Mẹ. Xin cho con Đức Tin Mạnh Mẽ và Tinh Thần Cầu Nguyện.

6.2 Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời. - Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. // Xin cho chúng con biết noi gương Đức Mẹ: đón nhận, ghi nhớ, suy niệm, thực thi và loan truyền Lời Chúa, Luật Chúa và Ý Chúa. Xin cho con Đức Cậy Vững Chắc và Tinh Thần Hy Sinh.

6.3 Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người. - Và ở cùng chúng con. // Xin cho chúng con biết sống theo Ơn Chúa Thánh Thần, luôn nhớ Chúa Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa làm người, đang hiện diện thực sự (nơi đây) trong Bí Tích Thánh Thể, và hiện diện sống động trong từng con người; để chúng con khao khát đến thờ lạy Chúa và tận tình yêu mến tha nhân. Xin cho con Đức Mến Nồng Nàn và Tinh Thần Bác Ái.

 

7. Thay Kinh Lạy Cha: “Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa ban sức mạnhThánh Thần cho chúng con, để chúng con hằng nhận ra thánh ý và sống sao cho đẹp lòng Chúa suốt đời. //Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Con Chúa, Chúa chúng con, Đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.”

 

8. Kinh Kính Mừng: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-su Con lòng Bà gồm phúc lạ. // Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. (10 lần)

 

9. Thay Kinh Sáng Danh: “Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, con thờ lạy Chúa! Lạy Chúa con, lạy Chúa con, con kính mến Chúa trong Bí Tích Cực Trọng.” 

 

10. Lời Nguyện Fatima: Lạy Chúa Giê-su xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa Thương Xót hơn + Kinh Thờ Lạy: Lạy Chúa Giêsu ngự thật (nơi đây) trong Bí Tích Thánh Thể. Cùng với Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu độ trần gian. // Xin cho con được yêu mến Chúa như Mẹ Maria đã yêu mến Chúa, và yêu mến Mẹ như Chúa đã yêu mến Mẹ. Lại cho con ơn cảm hóa người đời biết thiết tha yêu mến Chúa và Mẹ, nhờ sức mạnh của Thánh Thần. Amen. 

 

11. Sau 3 chục, đọc: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con. // Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa.

Lời nguyện: Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền mà biết thật Chúa Ki-tô là Con Chúa, đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Ki-tô là Chúa chúng con. Amen.

 

12. Lời tâm nguyện với Đức Mẹ: Lạy Mẹ Maria, là Nữ Vương và là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, mọi sự của con là của Mẹ. Xin Mẹ đoái thương chứng nhận chúng con mến Mẹ. Xin Mẹ hãy tỏ ra Mẹ là Mẹ thật chúng con, và làm cho chúng con đáng gọi và được nên con thật của Mẹ. Amen. --- Lạy Khiết Tâm Vô Nhiễm Mẹ Maria Đồng Công. Xin cầu cho chúng con là kẻ có tội chạy đến cùng Mẹ.

13. Kinh Thánh Hiến cho Chúa Thánh Thần

(của Thánh Giáo Hoàng Pi-ô X)

 

Lạy Chúa Thánh Thần là Thần Khí Ánh Sáng và Tình Yêu,

Con xin thánh hiến cho Chúa trí khôn con, trái tim con, ý chí con,

toàn thân con, bây giờ và đời đời.

Xin cho trí khôn con luôn suy phục thiên hứng của Ngài

và giáo huấn của Hội Thánh Công giáo mà Ngài là Đấng hướng dẫn không hề sai

Xin cho trái tim con luôn nung nấu tình mến Chúa yêu người.

Xin cho ý chí con luôn thuận theo Thánh Ý.

Và xin cho cả đời con luôn trung thành noi gương

Nhân đức và đời sống Chúa Giê-su Ki-tô,

Đấng cùng với Chúa Cha và Ngài, Chúa Thánh Thần,

Được vinh quang và danh dự đời đời. Amen.

 

14. Kinh Tận Hiến cho Đức Mẹ

(Trong tác phẩm “Tôi muốn làm Linh Mục”)

Ôi Maria Trinh Vương, Mẹ Thương Xót của con. Mẹ được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội do Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ban cho Mẹ. Xin Mẹ lấy đặc ân ấy bao phủ trên con, thánh hóa và gìn giữ con khỏi mọi mưu chước ma quỷ, để cho tình yêu và thân xác con được trong sạch trước mặt Chúa luôn luôn. Xin Mẹ hãy lấy Đức ĐƠN SƠ, ĐIỀM TĨNH, TRUNG THÀNH, KHÔN NGOAN, HIỀN DỊU và QUẢ CẢM của Mẹ thay thế vào lòng con, để làm cho con sống một cuộc đời như Mẹ. Mẹ ơi! Mẹ biết con yếu đuối bất lực trong tất cả mọi sự, nên con trông cậy, phó thác hoàn toàn nơi Mẹ. Xin Mẹ hãy sống và hành động trong con mãi mãi. Amen.

 

15. Lời nguyện kết: Lạy Chúa, Chúa đã tôn vinh Đức Ki-tô và tuôn đổ Ánh Sáng Thánh Thần, hầu mở đường cho chúng con vào cuộc sống vĩnh cửu. Chúa đã ban ơn trọng đại này cho chúng con, xin cũng làm cho chúng con thêm lòng tin kính để phụng sự Chúa tận tình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Con Chúa, Chúa chúng con, Đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.

 

* Nếu có thể nên đọc thêm Kinh Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR

Viết từ 10am-12:30 pm Thứ Sáu 21/5/2021, chỉnh sửa lần cuối 5:55am Thứ Ba 25/5/2021)