Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Album Chuỗi Ngọc Mân Côi

Tác giả: 
NS Phạm Đức Huyến

01.Chuỗi Ngọc Mân Côi – Lm. Nguyễn Hoàng Dương + Nguyễn Hồng Ân

https://www.youtube.com/watch?v=i1pbLdPmpqU&list=RDi1pbLdPmpqU&start_rad...

 

 

02. Chúc Tụng Mẹ La Vang

https://www.youtube.com/watch?v=uzC7Nw3rLFA

 

 

03.Maria Xin Mẹ Xót Thương

https://www.youtube.com/watch?v=hWMz4YV75W0

 

 

04.Maria Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Thanh Trúc + Duy Thiên

https://www.youtube.com/watch?v=lQVtL4FEplE

 

 

05.Maria Nữ Vương Thiên Đàng - Thanh Trúc + Duy Thiên

https://www.youtube.com/watch?v=ZxI4Bj0AxUg

 

 

06.Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo – Hoàng Kim + Khắc Thiệu

https://www.youtube.com/watch?v=GrtegmAssD8

 

 

07.Tìm Đến La Vang

https://www.youtube.com/watch?v=1jpsYr9IVRw

 

 

08.Maria Nữ Vương – Cđ. Hương Kinh

https://www.youtube.com/watch?v=PSOFEth31To

 

 

09.Nữ Vương Thánh Thể Cao Sang- Thiên Kim + Huy Hoàng

https://www.youtube.com/watch?v=BzNHkmACVSQ

 

 

10.Sứ Điệp Fatima – Thanh Hoài + Sơn Túi Đỏ

https://www.youtube.com/watch?v=9eSgooVva8c