Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Album Trường Ca Thiên Chúa Ba Ngôi

Tác giả: 
NS Phạm Đức Huyến

Album Trường Ca Thiên Chúa Ba Ngôi

Phạm Đức Huyến     

       

- Chương I: Hợp Ca Mở Đầu

I. Lạy Chúa Trời Ba Ngôi – Cđ. Sao Mai

https://www.youtube.com/watch?v=L2FEELBZUeE 

 

 

-  Chương II

II. Tôn Vinh Chúa Cha – Tuyết Mai

https://www.youtube.com/watch?v=6vLL38llysU

 

 

III. Thánh Tâm Chúa Giêsu – Mai Lê

https://www.youtube.com/watch?v=HVC_pmKChjs

 

 

IV. Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu – Huy Hoàng + Thiên Kim

https://www.youtube.com/watch?v=VTu6uk4gVw8

 

 

V. Chúc Tụng Thần Khí Chúa – Công Hiếu

https://www.youtube.com/watch?v=W5fn_qlksWQ

 

 

VI. Chúa Thánh Thần Ngự Đến – Xuân Trường

https://www.youtube.com/watch?v=HaxEnLDCG-4

 

 

-  Chương III: Chung Khúc: 

VII. Chúc Tụng Thiên Chúa – Công Hiếu

https://www.youtube.com/watch?v=W5fn_qlksWQ

 

 

VIII. Chúa Ba Ngôi – Cđ. Thiên Thanh