Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thẻ Kinh T 24/7

Tác giả: 
Lm Phạm Quốc Hưng

Thẻ Kinh T 24/7

 

 1. Dấu Thánh Giá

 

 1. Kinh Tin Kính + Ăn Năn Tội + Kinh Lạy Cha + Kinh Truyền Tin + Kinh Sáng Danh

 

 1. Ba Lời Nguyện Thiên Thần Hòa Bình dạy ở Fatima:

“Lạy Chúa Ba Ngôi-Cha, Con và Thánh Thần- Chí Thánh, con sấp mình thẳm sâu thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình, Máu, Linh Hồn và Thần Tính rất châu báu Chúa Giêsu Kitô, hiện diện trong các Nhà Tạm trên thế giới, để đền tạ vì những sự lăng mạ, phạm thánh và dửng dưng mà Người đã bị xúc phạm. // Vì công nghiệp vô cùng của Trái Tim Rất Thánh Người và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, con khẩn nài Chúa ban ơn hối cải cho những tội nhân khốn khổ.” 

 1. “Lạy Chúa con, con tin kính, con thờ lạy, con trông cậy và con kính mến Chúa. // Con xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính, không thờ lạy, không trông cậy và không kính mến Chúa.” (3 lần)

“Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, con thờ lạy Chúa! Lạy Chúa con, lạy Chúa con, con kính mến Chúa trong Bí Tích Cực Trọng.”

 

 1. Lời Nguyện Mở đầu:

Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, con thờ lạy Chúa. Giờ đây, cùng với Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse, các Thiên Thần, các Thánh, con xin dâng lên Chúa Kinh Lạy Cha và Bảy Kinh Kính Mừng, để nài xin Chúa nhờ sự Đồng Công Cứu Chuộc và lời chuyển cầu vạn năng của các Mẹ Maria và Các Thánh, giúp chúng con luôn ghi nhớ Bảy Lời Yêu Thương cuối cùng của Chúa Giê-su trên Thánh Giá, và ban Bảy Ơn Chúa Thánh Thần, giúp chúng con thực hành mọi nhân đức và sống theo tinh thần Tám Mối Phúc Thật, để tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc sống hiện tại và đạt đến hạnh phúc vô cùng đời sau.

 

Chúng con cũng dâng lên Chúa 24 kinh Sáng Danh để cùng với Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu cảm tạ Chúa về 24 năm tràn đầy ân sủng và tình yêu Chúa đã ban cho Chị, trong cuộc đời ngắn ngủi của Chị ở trần gian, và mọi ơn lành Chúa đã đang hay sẽ ban cho tất cả chúng con qua lời chuyển cầu, gương sáng và giáo huấn của Chị. Cũng như để tôn kính mầu nhiệm Chúa Giê-su Ki-tô trong Phép Lần Hạt Rất Thánh Mân Côi. Xin chúng con biết thánh hóa 24 giờ mỗi ngày, qua việc ghi nhớ, suy niệm và sống theo các mầu nhiệm này. Amen

 

Kinh Lạy Cha + 1 Kinh Kính Mừng sau mỗi Lời của Chúa trên Thánh Giá

 

 1. “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc. 23:34)
 2. “Tôi bảo thật anh, ngay hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23:43)
 3. “Hỡi bà này là con Bà…Này là Mẹ con” (Jn. 19:26-27).
 4. “Lạy Chúa con, lạy Chúa con, nhân sao Chúa bỏ con” (Mt 27:46).
 5. “Ta khát” (Jn.  19:28)
 6. “Đã hoàn tất” (Jn 19:30).
 7. “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23:46)

 

+ 24 Kinh Sáng Danh (đọc Kinh Sáng Danh sau mỗi mầu nhiệm).

 

1.Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. //Ta hãy xin cho được lòng yêu người. Sáng danh…

2. Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. //Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

3. Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. // Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

4. Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. //Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 

5. Đức Chúa Trởi sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Thánh Giu-se: Đức Maria đã thụ thai bởi Phép Đức Chúa Thánh Thần, và Thánh Giu-se đã đưa Mẹ Thiên Chúa về nhà mình.// Ta hãy xin cho được lòng sùng kính đích thực dành cho Mẹ Ma-ri-a.

 

6. Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Thánh Giu-se: Vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Chúa Hài Đồng, và Thánh Giu-se đang đêm liền chỗi dậy đưa Chúa Hài Đồng và Mẹ Người trốn sang Ai-cập. // Ta hãy xin được ơn biết lắng nghe Lời Chúa và mau mắn lánh xa mọi dịp tội.

7. Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Thánh Giu-se: những kẻ tìm giết Chúa Hài Đồng đã chết rồi. //Ta hãy xin ơn nhẫn nại trong Cuộc Chiến Đức Tin với niềm xác tín Chiến Thắng Cuối Cùng thuộc về Chúa.

 

8. Thánh Giu-se cùng Đức Mẹ dâng Chúa trong Đền Thờ theo luật truyền. //Ta hãy xin ơn biết cùng Đức Mẹ và Thánh Giu-se thờ phượng Thiên Chúa trong Tinh Thần và Chân Lý.

 

9. Đức Chúa Giê-su trở về Nazareth và hằng vâng phục Đức Mẹ và Thánh Giuse. //Ta hãy xin ơn biết theo gương Chúa Giê-su và Đức Mẹ mà suốt đời sùng kính mến yêu Thánh Giu-se.

 

10. Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. //Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
11. Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. // Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
12. Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. //Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
13. Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. // Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.
14. Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể và Chức Linh Mục.// Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể, trân quý Thiên Chức Linh Mục và sống trọn giới luật yêu thương.


15. Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. // Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
16. Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. //Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
17. Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. // Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
18. Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. // Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
19. Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. // Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt ta vào Thánh giá Chúa.


20. Đức Chúa Giêsu sống lại. //Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
21. Đức Chúa Giêsu lên trời. // Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
22. Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. //Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
23. Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. // Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
24. Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. // Ta hãy xin cho được hưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.


Chúng ta kết thúc bằng Thánh Vịnh Tinh Thần Thơ Ấu (130) và lời nguyện Lễ Thánh Têrêsa:

Lòng con chẳng dám tự cao,

Mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi!

Đường cao vọng chẳng đời nào bước,

Việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu;

Hồn con, con vẫn trước sau

Giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.

Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,

Trong con hồn lặng lẽ an vui.

Cậy vào Chúa, It-ra-en ơi,

Từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.

Vinh Danh Chúa Cha và Chúa Con

Cùng Vinh Danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay

Luôn mãi đến thiên thu vạn đại.

 

Lời nguyện kết: Lạy Chúa là Cha nhân lành, Chúa mở cửa Nước Trời cho những người bé mọn. Xin cho chúng con hằng ngày biết theo chân Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu bước đi trên con đường phó thác, để muôn đời được chiêm ngưỡng Thánh Nhan. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.

 

Lạy Thánh Giu-se (Đạo Minh)

 1. Lạy Thánh Giu-se vinh hiển trên nơi diệu quang. Người được Thiên Chúa phong ban tước lộc cao sang. Nhớ khi sanh tiền Cha đã giữ gìn thánh thất. Dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian.
 2. Lạy Thánh Giu-se khi sống trên nơi trần ai. Người hằng chiêm ngắm thiên nhan Chúa Trời Chúa Trời Ngôi Hai. Dám xin Cha lành cho chúng con rày ở thế. Vững tin không rời và yêu Chúa chẳng hề phai.
 3. Lạy Thánh Giu-se Cha xứng một vị hiền phu. Bạn lành Trinh Nữ Cha Nuôi Nhi Đồng Giê-su. Dám xin hộ phù dìu dắt kẻ làm gia trưởng. Thánh hóa gia đình và ban phúc thiêng nghìn thu.
 4. Lạy Thánh Giu-se gương mẫu cho người cần lao. Mặc dù vất vả Cha luôn giữ lòng thanh cao. Dám xin Cha lành thương giúp thợ thuyền lao khổ. Biết đem thành bần dọn ngày vinh phúc đời sau.
 5. Lạy Thánh Giuse gương mẫu cho người đồng trinh. Lòng Người thanh khiết như bông huệ dường thủy tinh. Dám xin Cha lành thương giúp con hèn yếu đuối. Thắng mọi dục tình hầu sau xứng ơn trường sinh.

 

ĐK. Mừng lạy Cha chí nhân chí lành. Là Bạn thanh sạch Đức Nữ Trinh. Nhân đức Cha rạng ngời. Soi chiếu muôn nghìn đời. Nguyện cho cho con noi dấu Người liên. Để sau được vinh phúc vô biên.

 

Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR. Kỷ niệm Thụ Phong Linh Mục 4:33am May 28th 2021