Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Minh niên khai bút

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

 

Minh niên khai bút

 

Minh niên khai bút, bút khai tâm,

Thiên địa giao hòa, tâm hòa trí,

Bất vi bản ngã, trí vong tâm,

Phục Đức Chí Nhân khắc thiện tâm.

 

Xuân Nhâm Thìn 2012

Jos. Tú Nạc, NMS