Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật XI Thường Niên B

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp Ca - TV 91: https://youtu.be/afHn63IRXNA
Alleluia: https://youtu.be/D1uYg63XEfk
Hiệp Lễ: Nước Thiên Chúa : https://www.youtube.com/watch?v=2BnvNSytS0M