Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Các giám mục Âu châu: Phá thai không phải là quyền của con người

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

 

Các giám mục Âu châu: Phá thai không phải là nhân quyền

 

 

Nghị viện châu Âu dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu về một báo cáo kêu gọi các quốc gia thành viên EU đảm bảo khả năng tiếp cận phổ cập đối với phá thai an toàn và hợp pháp.

 

Báo cáo của Matic, như nó đang được gọi, phản hồi những gì nó nói là sự gián đoạn “khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu như tránh thai và chăm sóc phá thai” do đại dịch Covid-19.

 

Trước một cuộc bỏ phiếu, Ủy ban của Hội đồng Giám mục Âu châu đã công bố một tài liệu đề cập đến cách xử lý “một chiều” của báo cáo đối với vấn đề phá thai, nhấn mạnh rằng phá thai không phải là một quyền của con người.

 

Fr. Manuel Barrios Prieto, Tổng Thư ký Ủy ban Hội đồng Giám mục Âu châu:

“Điều nguy hiểm chính với loại đề xuất giải quyết này là nó tạo ra một tâm lý nhất định hoặc nó có xu hướng khiến mọi người nghĩ rằng phá thai là quyền của con người, rằng nó thuộc về quyền sức khỏe của con người.”

 

Cha Manuel Barrios Prieto là Tổng Thư ký của Ủy ban Hội đồng Giám mục Âu châu. Ngài nói rằng xã hội phải có một cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tình dục, không chỉ dựa vào phá thai.

 

Fr. Manuel Barrios Prieto, Tổng Thư ký Ủy ban Hội đồng Giám mục Âu châu:

“Chúng ta phải cố gắng cải thiện giáo dục tình dục và sức khỏe tình dục theo nghĩa rộng, nhưng một khi điều này được thu hẹp hoặc giảm xuống chỉ còn vấn đề phá thai, cho phép phá thai và coi việc phá thai là một quyền con người, tôi nghĩ chúng ta sẽ hoàn toàn chỉ đạo đơn phương, như chúng ta đã nói trong tuyên bố mà chúng ta đã đưa ra.”

 

Đầu tháng này, một phái đoàn từ các Hội đồng Giám mục Âu châu đã đến Rôma để gặp Đức Thánh Cha Phanxicô.

 

Mặc dù các cuộc thảo luận về phá thai không nằm trong chương trình nghị sự của họ, nhưng tuyên bố của các giám mục Âu châu cho thấy nó vẫn là một chủ đề được Giáo hội Âu châu quan tâm.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn