Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp Ca và Hiệp Lễ Chúa Nhật 14 Thường Niên B

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp ca: TV 122: https://www.youtube.com/watch?v=bkFyWj7TkNo




Hiệp Lễ: Cần ra khỏi mình: https://www.youtube.com/watch?v=JUwqWqvQoJs