Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tuần Cửu Nhật Kính Thánh An-phong

Tác giả: 
Lm Phạm Quốc Hưng

Tuần Cửu Nhật Kính Thánh An-phong

Để xin những ơn cần thiết cho được cứu độ

Lm. JBT Phạm Quốc Hưng

 

Lời nguyện mở đầu mỗi ngày (Kinh Thánh An-phong):


Lạy Thánh An-phong là Quan Thày rất vinh hiển và yêu dấu của con. Cha đã lao nhọc và đau khổ biết bao, để bảo đảm hoa trái ơn cứu độ cho nhân loại. Xin Cha đoái nhìn đến sự khốn khổ của linh hồn con và thương xót con cùng. Nhờ sự chuyển cầu mạnh thế của Cha với Chúa Giê-su và Mẹ Maria, xin cho con được thực lòng thống hối vì các tội lỗi con, cùng với ơn tha thứ và xá giải, một lòng ghét tội thẳm sâu và sức mạnh ngày càng gia tăng để chống trả mọi cám dỗ.


Con nguyện xin Cha chia cho con ít là một tàn lửa của tình yêu đã hằng thiêu đốt tim Cha. Xin cho con biết noi gương Cha đặt Thánh Ý Chúa làm luật sống duy nhất của đời con. Xin Cha cũng cho con một tình yêu nồng nhiệt và bền bỉ dành cho Chúa Giêsu, một lòng sùng kính dịu dàng thơ bé dành cho Mẹ Maria, cùng với ơn biết cầu nguyện không ngừng và bền đỗ trong việc phụng sự Chúa cho đến cuối đời con, để cuối cùng con được sum họp với Cha ngợi khen Chúa và Đức Mẹ đời đời. Amen.

 

Ngày thứ nhất: Lạy Thánh An-phong, Tiến Sĩ Rất Nhiệt Thành của Hội Thánh, xin Cha cầu cho con được đức tin sống động vào tất cả các chân lý đã được Hội Thánh Công Giáo truyền dạy, cùng với ánh sáng Thiên Chúa để  nhận ra sự phù phiếm của mọi sự thuộc trần thế và sự ghê tởm của các tội lỗi của con. Xin Cha cũng cầu cùng Chúa ban cho con biết yêu chuộng việc đọc, nghe, ghi nhớ, suy niệm và thực hành Lời Chúa để nuôi dưỡng đức tin. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

X. Lạy Thánh Anphong, xin cầu cho chúng con.

Đ. Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa.

 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban cho Giáo Hội những khuôn mẫu luôn luôn mới của đời sống Ki-tô hữu. Xin cho chúng con hằng noi gương Thánh Giám Mục An-phong mà nhiệt thành cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ, để mai sau được Chúa ân thưởng cùng với thánh nhân. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Ki-tô, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa hợp nhất với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.

 

Ngày thứ hai: Lạy Thánh An-phong, Tiến Sĩ Rất Nhiệt Thành của Hội Thánh, xin Cha cầu cho con được lòng trông cậy chắc chắn, là chúng con sẽ được đón nhận từ Thiên Chúa, nhờ công nghiệp vô cùng của Chúa Giê-su Ki-tô, sự chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giu-se và của Cha, ơn tha thứ các tội lỗi của con, ơn bền đỗ và phúc Thiên Đàng. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

X. Lạy Thánh Anphong, xin cầu cho chúng con.

Đ. Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa.

 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban cho Giáo Hội những khuôn mẫu luôn luôn mới của đời sống Ki-tô hữu. Xin cho chúng con hằng noi gương Thánh Giám Mục An-phong mà nhiệt thành cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ, để mai sau được Chúa ân thưởng cùng với thánh nhân. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Ki-tô, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa hợp nhất với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen

 

Ngày thứ ba: Lạy Thánh An-phong, Tiến Sĩ Rất Nhiệt Thành của Hội Thánh, xin Cha cầu cho con được đức kính mến Thiên Chúa nồng cháy, để con biết từ bỏ mọi thụ tạo và chính mình con, để kính mến một mình Chúa và hiến mình trọn vẹn để làm vinh danh Chúa. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

X. Lạy Thánh Anphong, xin cầu cho chúng con.

Đ. Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa.

 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban cho Giáo Hội những khuôn mẫu luôn luôn mới của đời sống Ki-tô hữu. Xin cho chúng con hằng noi gương Thánh Giám Mục An-phong mà nhiệt thành cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ, để mai sau được Chúa ân thưởng cùng với thánh nhân. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Ki-tô, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa hợp nhất với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen

 

Ngày thứ tư: Lạy Thánh An-phong, Tiến Sĩ Rất Nhiệt Thành của Hội Thánh, xin Cha cầu cho con được ơn thuận theo Thánh Ý Chúa cách hoàn hảo, để con biết chấp nhận trong bình an mọi đau khổ, khinh chê, bách hại, mất của cải, mất danh giá, mất người thân và cuối cùng là cái chết.

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

X. Lạy Thánh Anphong, xin cầu cho chúng con.

Đ. Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa.

 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban cho Giáo Hội những khuôn mẫu luôn luôn mới của đời sống Ki-tô hữu. Xin cho chúng con hằng noi gương Thánh Giám Mục An-phong mà nhiệt thành cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ, để mai sau được Chúa ân thưởng cùng với thánh nhân. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Ki-tô, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa hợp nhất với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen

 

Ngày thứ năm: Lạy Thánh An-phong, Tiến Sĩ Rất Nhiệt Thành của Hội Thánh, xin Cha cầu cho con được ơn hết lòng đau đớn vì những tội lỗi của con, để con không ngừng khóc than vì những gì con đã làm mất lòng Chúa. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

X. Lạy Thánh Anphong, xin cầu cho chúng con.

Đ. Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa.

 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban cho Giáo Hội những khuôn mẫu luôn luôn mới của đời sống Ki-tô hữu. Xin cho chúng con hằng noi gương Thánh Giám Mục An-phong mà nhiệt thành cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ, để mai sau được Chúa ân thưởng cùng với thánh nhân. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Ki-tô, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa hợp nhất với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen

 

Ngày thứ sáu: Lạy Thánh An-phong, Tiến Sĩ Rất Nhiệt Thành của Hội Thánh, xin Cha cầu cho con được đức yêu người cách thiết thực, để con biết làm những điều tốt ngay cả cho những người đã xúc phạm con. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

X. Lạy Thánh Anphong, xin cầu cho chúng con.

Đ. Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa.

 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban cho Giáo Hội những khuôn mẫu luôn luôn mới của đời sống Ki-tô hữu. Xin cho chúng con hằng noi gương Thánh Giám Mục An-phong mà nhiệt thành cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ, để mai sau được Chúa ân thưởng cùng với thánh nhân. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Ki-tô, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa hợp nhất với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen

 

Ngày thứ bảy: Lạy Thánh An-phong, Tiến Sĩ Rất Nhiệt Thành của Hội Thánh, xin Cha cầu cho con được đức trong sạch thánh thiện và những ơn trợ giúp cần thiết để chống trả các cám dỗ dơ dáy, bằng cách kêu cầu các Danh Thánh Giê-su, Maria và Giu-se. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

X. Lạy Thánh Anphong, xin cầu cho chúng con.

Đ. Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa.

 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban cho Giáo Hội những khuôn mẫu luôn luôn mới của đời sống Ki-tô hữu. Xin cho chúng con hằng noi gương Thánh Giám Mục An-phong mà nhiệt thành cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ, để mai sau được Chúa ân thưởng cùng với thánh nhân. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Ki-tô, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa hợp nhất với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen

 

Ngày thứ tám: Lạy Thánh An-phong, Tiến Sĩ Rất Nhiệt Thành của Hội Thánh, xin Cha cầu cho con được lòng sùng kính thiết tha dành cho Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giê-su Ki-tô, Bí Tích Cực Trọng Thánh Thể và Mẹ Maria Yêu Dấu của con. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

X. Lạy Thánh Anphong, xin cầu cho chúng con.

Đ. Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa.

 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban cho Giáo Hội những khuôn mẫu luôn luôn mới của đời sống Ki-tô hữu. Xin cho chúng con hằng noi gương Thánh Giám Mục An-phong mà nhiệt thành cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ, để mai sau được Chúa ân thưởng cùng với thánh nhân. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Ki-tô, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa hợp nhất với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen

 

Ngày thứ chín: Lạy Thánh An-phong, Tiến Sĩ Rất Nhiệt Thành của Hội Thánh, trên hết mọi sự xin Cha cầu cho con được ơn bền đỗ đến cùng, và ơn luôn biết cầu nguyện để được ơn này, nhất là khi bị cám dỗ và trong giờ lâm chung. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

X. Lạy Thánh Anphong, xin cầu cho chúng con.

Đ. Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa.

 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban cho Giáo Hội những khuôn mẫu luôn luôn mới của đời sống Ki-tô hữu. Xin cho chúng con hằng noi gương Thánh Giám Mục An-phong mà nhiệt thành cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ, để mai sau được Chúa ân thưởng cùng với thánh nhân. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Ki-tô, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa hợp nhất với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen

 

Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR.

 

(Đã dùng trong hơn hai năm bằng bản Anh ngữ. Nay hoàn thành bản tiếng Việt vào 3:00PM dịp 7 năm giỗ mẹ Thứ Hai 19/7/2021, dựa theo Cẩm Nang Linh Mục DCCT tỉnh Baltimore năm 1955, bản kinh Anh Ngữ và Sách Lễ Rô-ma, giúp mọi người cùng mừng Lễ Thánh An-phong 1/8 sắp tới)