Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vững như kiềng ba chân

Tác giả: 
Lm Dương Trung Tín

 

 

CN 17 QN

Vững như kiềng ba chân

 

   Hẳn ông này là vị Ngôn Sứ, Đấng phải đến thế gian(Ga 6,14).

 

   Vị Ngôn Sứ nàyđược Chúa với ông Mô-sê trong sách Đệ Nhị Luật như sau: “Từ giữa anh em của chúng, Ta sẽ cho xuất hiện một Ngôn Sứ như ngươi để giúp chúng. Ta sẽ đặt những Lời của Ta trong miệng Người ấy và Người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì Ta truyền cho Người ấy”(x.Dnl 18,18).

 

   Qua đó, chúng ta biết Ngôn Sứ là người nói Lời Chúa. Đức Giê-su là người đến loan báo Lời Chúa, nên Đức Giê-su thực sự là một vị Ngôn Sứ. Trong bài Phúc Âm, khi Đức Giê-su làm dấu lạ, lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, đã làm cho 5 ngàn người đàn ông chưa kể phụ nữ và con trẻ, ăn no nê và còn dư 12 thúng đầy. Trước khi làm dấu lạ này, Đức Giê-su đã nói Lời Chúa cho họ.

 

   Như Chúa đã lấy bánh và cá làm cho người ta ăn no nê về phần xác thế nào, thì Chúa cũng sẽ lấy Lời Chúa làm cho chúng ta no nê về phần hồn như vậy. Và khi được no đầy Lời Chúa, chúng ta, những người tín hữu công giáo cũng được Chúa cho tham dự vào chức vụ Ngôn Sứ của Đức Giê-su nữa.

 

   “Đức Ki-tô chu toàn chức vụ Ngôn Sứ không những nhờ hàng giáo phẩm, nhưng cũng nhờ các giáo dân nữa. Người đã đặt họ làm chứng nhân, bằng cách ban cho họ cảm thức đức tin và ơn dùng ngôn từ”(x. GLCG, số 904).

 

    “Cảm thức đức tin” là gì?

 

“Mọi tín hữu đều tham dự vào ơn hiểu biết và việc lưu truyền mặc khải. Họ được Thánh Thần xức dầu, chính Người dạy dỗ và dẫn họ tới chân lý toàn diện”(x.GLCG, số 91).

 

    Như vậy, “cảm thức đức tin” được hiểu nôm na là những gì mà người tín hữu cảm nghiệm, cảm nếm và nhận thức được nhờ đức tin về những gì Chúa mặc khải qua Lời Chúa. Từ đó, “Toàn thể tín hữu, không thể sai lầm trong đức tin. Họ biểu lộ đặc tính ấy nhờ cảm thức siêu nhiên về đức tin của toàn thể dân Chúa, khi “từ các Giám Mục cho đến người giáo dân rốt hết”, đều đồng ý về những chân lý liên quan đến đức tin và phong hóa”(x.GLCG, số 92).

 

   “Thực vậy, nhờ cảm thức về đức tin được Thánh Thần chân lý khơi dậy và duy trì và dưới sự hướng dẫn của Huấn Quyền, Dân Thiên Chúa một lòng gắn bó không sờn với đức tin đã được truyền lại một lần dứt khoát, đào sâu đức tin hơn nhờ giải thích đúng đắn và thực thi trọn vẹn đức tin ấy trong đời sống của mình”(x. GLCG, số 93).

 

    Như chúng ta biết, “Kho tàng đức tin” được chứa đựng trong Thánh Kinh và Thánh Truyền, đã được các Tông Đồ giao phó cho toàn thể Hội Thánh(x. GLCG, số 84). Nhưng “Nhiệm vụ giải nghĩa cách chân chính Lời Thiên Chúa đã được viết ra hay lưu truyền, chỉ được ủy thác cho Huấn Quyền sống động của Hội Thánh và Hội Thánh thi hành quyền đó nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, nghĩa là được ủy thác cho những Giám Mục sống hiệp thông với Giám Mục Rô-ma, là người kế nhiệm thánh Phê-rô”(x. GLCG, số 85).

 

   Dù vậy, “Huấn Quyền không vượt trên Lời Chúa, nhưng phải phục vụ Lời Chúa, nên chỉ dạy những gì đã được truyền lại. Theo lệnh Chúa, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Huấn Quyền thành tâm lắng nghe, gìn giữ cách thánh thiện và thành tín trình bày Lời Chúa. Và từ kho tàng đức tin duy nhất ấy, rút ra mọi điều phải tin như là Mặc Khải của Thiên Chúa”(x. GLCG, số 86).

 

    Như thế, người tín hữu công giáo chúng ta muốn có những cảm thức về đức tin; nói cách khác là gia tăng sự hiểu biết về đức tin; hiểu biết về Lời Chúa, chúng ta phải làm 3 việc sau đây:

 

  1. Suy niệm và học hỏi về Lời Chúa và Giáo Lý của Giáo Hội.
  2. Có đời sống nội tâm sâu sắc để có thể cảm nghiệm được những thực tại thiêng liêng.
  3. Tuân phục những lời giảng dạy của Đức Giáo Hoàng và các Giám Mục. Vì các ngài là những người đã nhận được đặc sủng chắc chắn về chân lý.

 

   “Thánh Kinh, Thánh Truyền và Huấn Quyền, nhờ một sự an bài rất khôn ngoan của Thiên Chúa, liên kết và phối hiệp với nhau đến nỗi không một thực thể nào một trong ba có thể đứng vững một mình được. Dưới tác động của một Thánh Thần duy nhất, cả ba cùng góp phần hữu hiệu vào việc cứu độ các linh hồn, mỗi thứ theo phương cách riêng của mình”(x.GLCG, số 95).

 

   Có thể nói Thánh Kinh, Thánh Truyền và Huấn Quyền, theo tôi, được ví như 1 cái kiềng 3 chân. Ông bà ta nói: “Vững như kiềng 3 chân” mà. Cái kiềng đây là Đức Tin; 3 chân đây là Thánh Kinh, Thánh Truyền và Huấn Quyền của Hội Thánh. Nhờ Thánh Kinh, Thánh Truyền và Huấn Quyền mà đức tin của chúng ta vững vàng, chính xác và hiệu quả.

 

Vậy, chúng ta những người tín hữu công giáo hãy không ngừng đón nhận, đào sâu và sống hồng ân mặc khải ngày càng trọn vẹn hơn, cũng như thực thi trọn vẹn đức tin đó trong đời sống hàng ngày của mình. Đức tin của chúng ta ngày càng vững vàng hơn; trưởng thành hơn; để

 

“Dù ai nói ngả nói nghiêng,

Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”.

 

 Lm. Bosco Dương Trung Tín