Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật 18 Thường Niên B

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Dap ca. TV 77: https://youtu.be/5qXpbzsaevw
Alleluia: https://youtu.be/chOryI9-8EA
Hiệp lễ: Bánh trường sinh: https://www.youtube.com/watch?v=whiEyBk4Ujw