Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Các giám mục Hoa Kỳ lên án tài trợ phá thai trong dự luật chi tiêu do Hạ viện thông qua

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

 

Các giám mục Hoa Kỳ lên án tài trợ phá thai trong dự luật chi tiêu do Hạ viện thông qua

 

 

Các giám mục hàng đầu của Hoa Kỳ hôm thứ Năm phản đối việc Hạ viện thông qua các dự luật tài trợ phá thai và loại trừ một số biện pháp bảo vệ lương tâm hiện có cho việc chăm sóc sức khỏe.

 

“Tài trợ cho việc hủy diệt những sinh mạng con người vô tội, và buộc mọi người phải giết người vi phạm lương tâm của họ, là những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng,” Đức Hồng y Timothy Dolan ở New York và Đức Tổng Giám mục Joseph Naumann của Thành phố Kansas ở Kansas hôm thứ Năm tuyê bố. Đức Hồng y Dolan là chủ tịch ủy ban tự do tôn giáo của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, trong khi Đức Tổng giám mục Naumann là chủ tịch ủy ban ủng hộ sự sống của các giám mục.

 

Vào chiều thứ Năm, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một gói dự luật phân bổ sẽ cung cấp tài trợ cho các cơ quan và chương trình chính phủ khác nhau, bằng một cuộc bỏ phiếu 219-208. Không có đảng viên Dân chủ nào bỏ phiếu chống lại luật và không có đảng viên Cộng hòa nào bỏ phiếu cho nó. Bốn thành viên đã không bỏ phiếu.

 

Các nhà lãnh đạo đã bỏ qua một số điều khoản liên quan đến mạng sống trong các dự luật, cho phép tài trợ cho việc phá thai tự chọn và bảo hiểm cho việc phá thai mà không bao gồm các điều khoản bảo vệ một số nhân viên chăm sóc sức khỏe và các nhóm có lương tâm phản đối việc phá thai.

 

Đáng chú ý là thiếu sót trong luật là Tu chính án Hyde, lần đầu tiên được Quốc hội thông qua vào năm 1976. Chính sách, thường được ban hành như một phần của các dự luật chi tiêu liên bang, cấm liên bang tài trợ cho các ca phá thai tự chọn ở Medicaid.

 

“Nếu không có nó, hàng triệu phụ nữ nghèo trong hoàn cảnh tuyệt vọng sẽ đưa ra quyết định không thể thay đổi là chấp nhận chính phủ đề nghị kết liễu cuộc đời của đứa con của họ,” Đức Hồng y Dolan và Đức Tổng giám mục Naumann tuyên bố về sửa đổi.

 

Các dự luật cũng không bao gồm những sửa đổi của Weldon, Kemp-Kasten, Dornan và Smith, một loạt các chính sách tương tự như sửa đổi Hyde hạn chế tài trợ cho việc phá thai hoặc bảo hiểm phá thai trong các lĩnh vực chi tiêu khác.

 

Đặc biệt, các nhà lãnh đạo ủng hộ sự sống đã công nhận Tu chính án Weldon là một phương tiện quan trọng để thực thi các biện pháp bảo vệ lương tâm cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe và các nhóm phản đối phá thai. Chính sách đặt ra các điều kiện về tài trợ của các chương trình liên bang, chính quyền tiểu bang và địa phương; các tổ chức được tài trợ không được phân biệt đối xử với các cá nhân hoặc tổ chức vì đã từ chối thực hiện, tham gia, chi trả hoặc bao che cho việc phá thai.

 

“Sự bất công trong HR 4502 mở rộng đến việc loại bỏ các biện pháp bảo vệ lương tâm và miễn trừ cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tin rằng phá thai là sai, hoặc có đức tin thúc đẩy họ phục vụ và chữa lành sự sống, thay vì chấp nhận chúng,” các giám mục tuyên bố hôm thứ Năm.

 

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh hiện tại, Xavier Becerra, vào năm 2020 đã bị phát hiện vi phạm Tu chính án Weldon của chính quyền Trump khi ông vẫn là tổng chưởng lý của California. Becerra đã bảo vệ nhiệm vụ của California rằng người sử dụng lao động cung cấp bảo hiểm phá thai trong các chương trình sức khỏe của nhân viên; nhiệm vụ được mở rộng cho một nhóm tu sĩ Công giáo, Missionary Guadalupanas of the Holy Spirit.

 

Các giám mục cho biết hôm thứ Năm cho biết các hóa đơn chi tiêu có những điều khoản tốt, nhưng việc tài trợ cho việc phá thai của họ là không thể biện minh được.

 

“Để chắc chắn, dự luật này bao gồm các điều khoản giúp đỡ những người dễ bị tổn thương, bao gồm cả các bà mẹ đang mang thai. Như chúng tôi đã nói trước đây, ‘là “đúng” trong những vấn đề như vậy không bao giờ có thể bào chữa cho một lựa chọn sai lầm liên quan đến các cuộc tấn công trực tiếp vào sự sống của con người vô tội’,” theo tuyên bố.

 

Các nhà lãnh đạo phò sự sống cũng cảnh báo rằng các dự luật phân bổ sẽ buộc các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về vấn đề phá thai. Luật cấm tài trợ cho Medicare Advantage của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các tổ chức từ chối cung cấp, thanh toán, đài thọ hoặc giới thiệu cho việc phá thai – nếu Bộ trưởng HHS từ chối họ tham gia vào chương trình vì lý do đó.

 

Trong phần của dự luật về chương trình kế hoạch hóa gia đình liên bang Title X, nó yêu cầu các phòng khám nhận quỹ Title X cung cấp cho phụ nữ mang thai thông tin về phá thai, cũng như thông tin về các lựa chọn khác như chăm sóc trước khi sinh và nhận con nuôi. Theo hóa đơn, những người nhận Title X phải giới thiệu để phá thai theo yêu cầu.

 

Đầu tuần, Hạ viện đã thông qua dự luật phân bổ cho Bộ Ngoại giao và các chương trình quốc tế cho phép tài trợ trực tiếp cho các nhóm phá thai quốc tế và các nhóm ủng hộ phá thai.

 

Nó sẽ bãi bỏ vĩnh viễn Chính sách Thành phố Mexico, chính sách hành pháp cấm tài trợ của những tổ chức phi chính phủ quốc tế chống phá thai trong việc hỗ trợ y tế toàn cầu của Hoa Kỳ.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn