Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ý cầu nguyện tháng Tám của ĐGH Phanxicô: một cuộc cải tổ Giáo hội bắt đầu “với một cuộc cải cách chính chúng ta”

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

 

 

Ý cầu nguyện tháng Tám của ĐGH Phanxicô: một cuộc cải tổ Giáo hội bắt đầu “với một cuộc cải cách chính chúng ta”

 

 

Trong Video Giáo hoàng vào tháng Tám, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng một cuộc cải cách của Giáo hội bắt đầu “với một cuộc cải cách chính chúng ta.”

 

Ngài nói rằng cải cách này có thể thực hiện được và người Công giáo không nên sợ hãi trước những thách thức mà Giáo hội phải đối mặt. Đức Thánh Cha giải thích “rằng Giáo hội luôn gặp khó khăn, luôn luôn gặp khủng hoảng, bởi vì Giáo hội hằng sống.” Ngài nói “chỉ có người chết mới không gặp khủng hoảng.”

 

The Pope Video: https://www.youtube.com/watch?v=03UdB1WfcgA&t=20s

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn