Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Lễ 0 Đồng

* Vui Cười Nhà Đạo *

Thánh Lễ 0 Đồng

 

Thấy thiên hạ thời Covid làm phúc bố thí bán khẩu trang, rau, thực phẩm đều 0 đồng, cha xứ bị đánh động cũng về làm băng rôn treo trước nhà thờ "Thánh Lễ 0 Đồng". Chẳng may cha bị dương tính với Covid nên phải đi cách ly 14 ngày. Sau thời gian cách ly trở về, gặp cô thư ký giáo xứ cha liền hỏi:
- Ở nhà bình an cả chứ? Giáo xứ có chuyện gì xảy ra không?

 

Cô thư ký mừng rỡ đáp:
- Thưa cha đều bình an cả. Chúng con mong cha về vì có rất nhiều người tới đặt xin lễ.

 

Cha xứ dù mệt mỏi nhưng hồi hộp hỏi:
- Không lẽ nhiều người chết vì Covid thế sao?

 

Cô thư ký thành thật:
- Dạ không có đám ma nào mà chỉ toàn đặt xin làm lễ cưới thôi. Trong 5 năm tới nhà thờ không còn chỗ trống nào nữa thưa cha.

 

Nghe vậy cha xứ kinh ngạc thốt lên:
- Giêsu, Ma... tháo ngay băng rôn xuống cho cha nếu không thì cha bị thiếu oxy chết mất.

 


Mimosa phụ trách