Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đối với tôi, Đức Giê-su là ai?

Tác giả: 
Lm Xuân Hy Vọng

 

 

ĐỐI VỚI TÔI, ĐỨC GIÊ-SU LÀ AI?

 

Đức Giê-su là ai đối với tôi?

Chẳng phải thần tài mỗi tối rộng ban,

Mà Con Thiên Chúa nhân từ chứa chan

Vì yêu nhân thế, xác phàm trở nên.

 

Đối với tôi, Đức Giê-su là ai?

Chẳng phải thẩm phán phạt ai tội đời,

Ngài là Thiên Chúa dủ thương muôn người

Sẵn sàng tha thứ, rạng ngời tâm can.

 

Đối với tôi, Đức Giê-su là ai?

Chẳng phải cứu hộ tấm phao học đường,

Chính Ngài cội rễ, suối nguồn yêu thương

Con thơ chạy đến tựa nương muôn đời.

 

Đối với tôi, Đức Giê-su là ai?

Kinh doanh lợi tức, đại gia không màng,

Hằng ngày nuôi dưỡng thế nhân yên hàn

Chở che năm tháng hoà an tâm hồn.

 

Đối với tôi, Đức Giê-su là ai?

Tình thân bạn hữu đến ngày biệt ly,

Thế nhưng Ngài vẫn đồng hành lo chi

Cạnh bên nâng đỡ, sợ gì tương lai.

 

Đối với tôi, Đức Giê-su là ai?

Cha mẹ dù chẳng đoái hoài con thơ,

Ngài không hề ngoảnh mặt đi bao giờ

Hằng thương trông đến, bến bờ dẫn đưa.

 

Đối với tôi, Đức Giê-su là ai?

Lưu tâm để ý những ai nghèo hèn,

Mồ côi, goá bụa, Ngài luôn thương nhìn

Bênh vực, che chở nhân hình diệu thay!…

 

Lm. Xuân Hy Vọng

Xứ sở Phù Tang, 09.09.2021